Các Hộ Gia Đình Trong Cơn Bão Harvey Có Hợp Đồng Bảo Hiểm Lũ Lụt Theo Nhóm Của Cơ Quan FEMA: Mua chương trình bảo hiểm tiêu chuẩn trước ngày 24 tháng 10

Release Date Release Number
NR146
Release Date:
Tháng 9 28, 2020

AUSTIN, Texas – Khoảng 6,690 nạn nhân sống sót sau cơn bão Harvey đã được thông báo rằng Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) của họ sẽ hết hạn vào ngày 24 tháng 10. Các chương trình bảo hiểm ba năm này kết thúc sớm, vì vậy các chủ hợp đồng phải lập kế hoạch ngay bây giờ để chuyển sang chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn để đảm bảo được bảo vệ liên tục.

Sau thảm họa kinh hoàng và mùa bão năm 2017, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã mua các hợp đồng bảo hiểm GFIP cho hàng ngàn nạn nhân sống sót sau thảm họa có nhà bị ngập lụt. Một phần của khả năng hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính trong tương lai sau trận lụt là chủ nhà hoặc người thuê nhà phải có và duy trì bảo hiểm lũ lụt để đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm không bị mất hiệu lực. Nếu tài sản bị ảnh hưởng bởi lũ lụt được bán, chủ sở hữu mới cũng phải có bảo hiểm lũ lụt cho tài sản đó.

Điều này có nghĩa là các hộ gia đình trong cơn bão Harvey đã nhận được hợp đồng bảo hiểm nhóm cần phải mua một hợp đồng bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn mới, hoặc mua bảo hiểm lũ lụt khác với ít nhất số tiền hỗ trợ mà họ nhận được để sửa chữa và thay thế tài sản, để vẫn đủ điều kiện cho Cơ quan FEMA trong tương lai hỗ trợ. Những hộ gia đình nào đã nhận được chương trình bảo hiểm GFIP như là một phần của hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA của họ sau khi cơn bão Harvey diễn ra nhưng không mua một chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn sẽ không nhận được hỗ trợ thảm họa liên bang để sửa chữa nhà nếu họ gặp phải một sự kiện lũ lụt khác.

Bo Him Lũ Lt Có Th Là Nhân T Chính Yếu Trong Quá Trình Phc Hi

Các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt là rất quan trọng để phục hồi nhanh chóng sau một sự kiện lũ lụt vì các hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà và người thuê nhà thường không bao gồm thiệt hại do lũ lụt.

Ngoài ra, bảo hiểm lũ lụt sẽ thanh toán các yêu cầu bồi thường bất kể có tuyên bố về thảm họa nghiêm trọng hay không. Yêu cầu bồi thường bảo hiểm lũ lụt có thể được thanh toán cho các sự kiện như lũ quét, dự phòng cống thoát nước mưa, tràn sông, triều cường, lở đất hoặc các hệ thống nhiệt đới.

Kể từ khi thành lập vào năm 1968, Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP) của Cơ quan FEMA đã chi trả hơn 69 tỷ đô-la tiền bồi thường lũ lụt để giúp những nạn nhân sống sót xây dựng lại cuộc sống của họ sau các sự kiện lũ lụt.

  • Để tìm hãng hoặc đại lý bảo hiểm, hãy truy cập trang mạng FloodSmart.gov, hoặc gọi đến số điện thoại miễn cước phí FEMA NFIP Direct (800) 638-6620, nhấn tùy chọn 2.
  • Để biết thêm thông tin về Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và hoặc bảo hiểm, hãy gọi Tổng Đài Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia theo số 800-427-4661.
  • Nếu quý vị có thắc mắc về Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt Nhóm của mình, hãy gọi cho Tổng Đài Gọi Trực Tiếp Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia theo số 800-638-6620.

Để tìm hiểu xem quý vị có yêu cầu bảo hiểm lũ lụt hay không, hãy gọi vào đường dây gọi miễn cước của Cơ quan FEMA tại số 800-621-3362 (âm thoại, 711/VRS - Dịch vụ Chuyển tiếp Video) (TTY: 800-462-7585). Các nhân viên trực tổng đài thạo đa ngôn ngữ có sẵn (nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha). Số điện thoại của Bộ phận Trợ giúp GFIP của Văn phòng Phục hồi Texas là 877-503-6053.

Cơn bão Harvey đã gây ảnh hưởng đến 41,500 dặm vuông của Tiểu bang Texas. Nếu trời mưa, có thể xảy ra lũ lụt, điều đó có nghĩa là tất cả người dân Texas nên mua hoặc gia hạn các chương trình bảo hiểm lũ lụt. Mùa mưa bão năm 2020 đã bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu và kéo dài đến ngày 30 tháng 11, nhưng một hợp đồng bảo hiểm sẽ bảo vệ quý vị khỏi tổn thất tài chính từ các sự kiện lũ lụt khác trong cả năm. Chỉ cần 1 inch mực nước có thể gây ra thiệt hại trị giá 25,000 đô-la cho một ngôi nhà.

Để biết thêm thông tin về Cơn Bão Harvey và hoạt động phục hồi sau thảm họa ở Texas, truy cập trang web về thảm họa Cơn Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey,  tài khoản Twitter của FEMA Region 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc website của Ban Quản Lý Khẩn Cấp Texas (Texas Division of Emergency Management) tại https://tdem.texas.gov.

 

 

Tags:
Cập nhật lần cuối