Các hộ gia đình qua cơn bão Harvey được bảo hiểm lũ lụt theo nhóm của Cơ quan FEMA nên chuẩn bị ngay để mua bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn vào ngày 24 tháng 10

Release Date Release Number
NR143
Release Date:
Tháng 2 26, 2020

AUSTIN, Texas – Nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey vào tháng 8 năm 2017 đã không mua chương trình bảo hiểm lũ lụt.

Là một phần của chương trình hỗ trợ thảm họa, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) cung cấp Hợp đồng Bảo hiểm Lũ lụt theo Nhóm (Group Flood Insurance Policy, GFIP) đến 6,704 hộ gia đình trên khắp các quận bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey.

Các chương trình bảo hiểm ba năm này kết thúc vào ngày 24 tháng 10, vì vậy các chủ hợp đồng phải lập kế hoạch ngay bây giờ để chuyển sang chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn để đảm bảo được bảo hiểm liên tục.

Những hộ gia đình nào đã nhận được chương trình bảo hiểm GFIP như là một phần của hỗ trợ thảm họa của Cơ quan FEMA của họ sau khi cơn bão Harvey diễn ra nhưng không mua một chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn sẽ không nhận được hỗ trợ thảm họa liên bang để sửa chữa nhà nếu họ gặp phải một sự kiện lũ lụt khác. Chỉ cần 1 inch mực nước có thể gây ra thiệt hại trị giá 25,000 đô-la cho một ngôi nhà.

Mua một chương trình bảo hiểm lũ lụt là một trong những cách tốt nhất để chuẩn bị cho các thảm họa trong tương lai và để bảo vệ khỏi tổn thất về mặt tài chính. Sau đây là các yêu cầu bảo hiểm lũ lụt cho các hộ gia đình qua cơn bão Harvey:

Nếu quý vị là chủ nhà và đã nhận được chương trình bảo hiểm GFIP: Bảo hiểm lũ lụt phải được duy trì cho địa chỉ khu tài sản bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Yêu cầu bảo hiểm lũ lụt được chuyển đến bất kỳ chủ sở hữu mới nào của địa chỉ này và tiếp tục được bảo hiểm miễn là địa chỉ đó tồn tại. Nếu quý vị bán nhà, hãy gọi cho cơ quan dịch vụ trực tiếp của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (National Flood Insurance Program, NFIP) theo số 800-638-6620 để chuyển chương trình bảo hiểm của quý vị cho chủ nhà mới.

Nếu quý vị là người thuê nhà và đã nhận được chương trình bảo hiểm GFIP: Bảo hiểm lũ lụt phải được duy trì trên các nội dung của khu tài sản được cho thuê miễn là người thuê vẫn ở địa chỉ bị lũ lụt gây thiệt hại. Nếu quý vị di chuyển khỏi khu tài sản cho thuê bị hư hỏng của mình, yêu cầu bảo hiểm lũ lụt không được chuyển cho người thuê nhà tiếp theo.

Cách nhận hoặc gia hạn chương trình bảo hiểm NFIP: Liên hệ với đại lý bảo hiểm của quý vị để thảo luận về chi phí của một chương trình bảo hiểm lũ lụt tiêu chuẩn. Nếu quý vị không biết một đại lý nào, quý vị có thể gọi 800-427-4661 để được giới thiệu đại lý bảo hiểm. Truy cập www.FloodSmart.gov hoặc www.fema.gov/national-flood-insurance-program để biết thêm thông tin về bảo hiểm lũ lụt.

Đạo luật Cải cách Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia và các quy định của Cơ quan FEMA yêu cầu người nộp đơn nhận hỗ trợ tài chính liên bang mua và duy trì bảo hiểm lũ lụt như một điều kiện để nhận được hỗ trợ cho thiệt hại lũ lụt trong tương lai đối với bất kỳ tài sản bảo hiểm nào cho mục đích thu mua hoặc xây dựng. Nếu hộ gia đình của quý vị nhận được hỗ trợ thảm họa sau cơn bão Harvey và quý vị hiện sống trong khu vực nguy hiểm lũ lụt đặc biệt, quý vị phải duy trì chương trình bảo hiểm lũ lụt. Để tìm hiểu xem quý vị có yêu cầu bảo hiểm lũ lụt hay không, hãy gọi vào đường dây gọi miễn cước của Cơ quan FEMA tại số 800-621-3362 (âm thoại, 711/VRS - Dịch vụ Chuyển tiếp Video) (TTY: 800-462-7585). Các nhân viên trực tổng đài thạo đa ngôn ngữ có sẵn (nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Để tìm hiểu thêm về GFIP, hãy truy cập trang mạng https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/133710.

Cơn bão Harvey đã gây ảnh hưởng đến 41,500 dặm vuông của Tiểu bang Texas. Nếu trời mưa, có thể xảy ra lũ lụt, điều đó có nghĩa là tất cả người dân Texas nên mua hoặc gia hạn các chương trình bảo hiểm lũ lụt. Mùa mưa bão năm 2020 bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu, nhưng một chương trình bảo hiểm sẽ bảo vệ quý vị khỏi tổn thất tài chính từ các sự kiện lũ lụt khác trong cả năm.

Để biết thêm thông tin về Cơn Bão Harvey và hoạt động phục hồi sau thảm họa ở Texas, truy cập trang web về thảm họa Cơn Bão Harvey tại www.fema.gov/disaster/4332, Facebook tại www.facebook.com/FEMAHarvey, tài khoản Twitter của FEMA Region 6 tại www.twitter.com/FEMARegion6 hoặc website của Ban Quản Lý Khẩn Cấp Texas (Texas Division of Emergency Management) tại https://tdem.texas.gov.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối