Balita at Media: Sakuna 4332

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

1

Inilalabas ng FEMA ang pansamantalang pagsuspinde sa upa para sa mga nakaligtas sa sakuna na naninirahan sa pabahay ng FEMA sa mga sumusunod sa estado:

  • California
  • Florida
  • North Carolina
  • Texas

Tutulong itong mapagaan ang pasanin sa pananalapi sa mga nakaligtas sa sakuna dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19). Sa upa lamang naaangkop ang suspensyon; ang pagkolekta sa upa ay inaasahang magbabalik sa Hulyo 1.

Ano ang maaaring asahan ng mga indibidwal na naninirahan sa pabahay ng FEMA?

illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.