Mga Designadong Lugar: Sakuna 4332

Map of Texas

Indibiduwal na Tulong

Ang mga indibiduwal at sambahayan sa mga designadong county na ito ay nararapat na mag-apply para sa pinansiyal at mga direktang serbisyo. Mag-apply Para sa Tulong, o matuto pa tungkol sa programang Indibiduwal na Tulong.

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Karnes (County)
 • Kleberg (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Matagorda (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Wharton (County)

Pampublikong Tulong

Nararapat ang estado, lokal, sa tribu at teritoryal na pamahalaan at ilang pribadong-non-profit na mga organisasyon sa mga designadong county na ito sa tulong para sa emerhensiyang trabaho at pagkumpuni ng mga pasilidad na nasira ng sakuna. Matuto pa tungkol sa programang Pampublikong Tulong.

PA

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-A

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Karnes (County)
 • Kleberg (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-B

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Bexar (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • Dallas (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Karnes (County)
 • Kleberg (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tarrant (County)
 • Travis (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-C

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-D

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-E

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-F

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-G

 • Aransas (County)
 • Austin (County)
 • Bastrop (County)
 • Bee (County)
 • Brazoria (County)
 • Burleson (County)
 • Caldwell (County)
 • Calhoun (County)
 • Chambers (County)
 • Colorado (County)
 • Comal (County)
 • DeWitt (County)
 • Fayette (County)
 • Fort Bend (County)
 • Galveston (County)
 • Goliad (County)
 • Gonzales (County)
 • Grimes (County)
 • Guadalupe (County)
 • Hardin (County)
 • Harris (County)
 • Jackson (County)
 • Jasper (County)
 • Jefferson (County)
 • Jim Wells (County)
 • Lavaca (County)
 • Lee (County)
 • Liberty (County)
 • Madison (County)
 • Matagorda (County)
 • Milam (County)
 • Montgomery (County)
 • Newton (County)
 • Nueces (County)
 • Orange (County)
 • Polk (County)
 • Refugio (County)
 • Sabine (County)
 • San Augustine (County)
 • San Jacinto (County)
 • San Patricio (County)
 • Tyler (County)
 • Victoria (County)
 • Walker (County)
 • Waller (County)
 • Washington (County)
 • Wharton (County)

PA-H

Wala


Paano Nadedeklara ang Sakuna

Bahagyang sinasaad ng Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act na: "Lahat ng mga kahilingan para sa deklarasyon ng Presidente na may malaking sakunang umiiral ay gagawin ng gobernador ng apektadong estado o teritoryo, o ng namumuno sa tribu."

Bumisita sa aming pahina ng Paano Nadedeklara ang Sakuna para sa detalyadong impormasyon sa mga patakaran at pamamaraan na gumagabay sa proseso, kasama ang:

 • Mga inaatas na sinusunod ng mga governador/namumuno kapag nagsusumite ng kahilingan nila para sa deklarasyon ng presidente sa sakuna.
 • Ang mga awtoridad na nagbibigay ng pederal na kilalang pamahalaan ng Indian na tribu ang opsiyong humiling ng presidensiyal na emerhensiya o deklarasyon ng malaking sakuna.
 • Paano nagtatrabaho ang mga rehiyonal na tanggapan ng FEMA sa estado o pamahalaan ng Indian na tribu para magsagawa ng mga Preliminary Damage Assessments (mga PDA).
 • Mga salik na umaalam kapag ang indibiduwal na tulong ay makukuha.