U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Florida Surfside Building Collapse

3560-EM-FL
Florida

Peryòd Ensidan: Jun 24, 2021 - Jul 4, 2021

Dat Deklarasyon: Jun 25, 2021

world globe

Gade paj lan


Resous Lokal

Nouvèl & Laprès Lokal

Vizite paj Nouvèl & Laprès pou jwenn aktyalite, fich ransèyman, nòt laprès, ak lòt resous miltimedya.


Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $523,941.76
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $466,781.55
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $990,723.31
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 90
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $35,559,773.33
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $36,265,368.96
Dènye mizajou December 6, 2021