Những nạn nhân ở Michigan: Cảnh giác với gian lận và lừa đảo

Release Date Release Number
DR-4757-MI NR-21
Release Date:
Tháng 3 21, 2024

LANSING, Michigan — Thảm họa thiên tai thường tạo nên những tên tội phạm tìm cách săn mồi những nạn nhân, những nạn nhân dường như là mục tiêu dễ dàng cho những trò lừa đảo, thậm chí vài tháng sau khi thảm họa xảy ra.

Những nạn nhân sau những cơn bão cuồng phong, lốc xoáy và lũ lụt xảy ra vào ngày 24-26 tháng 8 năm 2023 nên tiếp tục nhận thức được rằng gian lận và lừa đảo có thể xảy ra bất cứ lúc nào. FEMA khuyến khích những nạn nhân cảnh giác và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng nghi ngờ hoặc gian lận tiềm ẩn của những kẻ lừa đảo, kẻ trộm danh tính và các tội phạm khác.

Nếu quý vị nghi ngờ gian lận, lãng phí, lạm dụng hoặc quản lý kém liên quan đến cứu trợ thiên tai, hãy gọi đường dây nóng gian lận thiên tai của FEMA theo số 866-720-5721, gửi email StopFEMAFraud@fema.dhs.gov hoặc viết thư đến: FEMA Fraud and Internal Investigation Division, 400 C Street SW Mail Stop 3005, Washington, DC 20472-3005.

Những bọn lừa đảo có thể đóng vai trò là quan chức chính phủ, nhân viên cứu trợ, tổ chức từ thiện hoặc nhân viên bảo hiểm. Quý vị không bao giờ nên tin tưởng bất cứ ai tuyên bố là nhân viên hỗ trợ thảm họa và yêu cầu đòi tiền. Nhân viên hỗ trợ thiên tai địa phương và liên bang không yêu cầu hoặc lấy tiền.

Tất cả các đại diện của FEMA đều đeo thẻ ID nhận dạng có ảnh. Yêu cầu xem thẻ nhận dạng để xác minh danh tính của người đeo thẻ. Áo sơ mi có chữ FEMA không phải là bằng chứng tuyệt đối về danh tính.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc ai đó có đại diện cho FEMA hay không, hãy gọi Đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Tổng đài đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó khi quý vị gọi.

Các thanh tra viên của FEMA vẫn đang làm việc tại các quận bị ảnh hưởng để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Các thanh tra viên của FEMA sẽ có số đăng ký chín chữ số của quý vị và sẽ không bao giờ đòi tiền, thông tin ngân hàng hoặc số An sinh Xã hội của quý vị.

Nếu một thanh tra viên đến nhà quý vị và quý vị không có nộp đơn FEMA, thông tin của quý vị có thể đã được sử dụng để nộp đơn mà quý vị không biết. Nếu vậy, hãy thông báo cho thanh tra viên rằng quý vị đã không nộp đơn và họ sẽ gửi yêu cầu ngừng duyệt xét đơn xin.

FEMA khuyên quý vị nên theo dõi báo cáo điểm tín dụng của mình để biết bất kỳ tài khoản hoặc khoản phí nào quý vị không nhận ra. Nếu quý vị phát hiện ra ai đó đang sử dụng thông tin của quý vị, quý vị sẽ cần thực hiện các bước bổ sung, bao gồm nộp đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang (Federal Trade Commission) thông qua trang mạng của Ủy ban Thương mại Liên bang: IdentityTheft.gov.

Khi quý vị tái xây dựng lại, luôn luôn sử dụng các nhà thầu được cấp phép và có bảo chứng. Yêu cầu chứng chỉ hành nghề trước khi quý vị thuê mướn và không bao giờ trả tiền trước cho công việc. FEMA không có danh sách nhà thầu “được phê duyệt”. Hãy cẩn thận với các nhà thầu nói rằng họ liên kết với FEMA: FEMA không xác nhận bất kỳ doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Đừng ký bất cứ điều gì quý vị không hiểu, hoặc các hợp đồng có khoảng trống trong đó.

Để xem video có thể truy cập về gian lận thảm họa, hãy truy cập FEMA Accessible: Beware Scam Artists (Mở Phụ đề) - YouTube.

Để biết thêm thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4757.

Tags:
Cập nhật lần cuối