U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Phần mở rộng .gov nghĩa là đây là trang web chính thức.

Các trang web của chính phủ liên bang thường kết thúc bằng .gov hoặc .mil. Trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm, hãy chắc chắn rằng quý vị đang truy cập trang web của chính phủ liên bang.

Https

Trang mạng này được bảo vệ.

Phần https:// đảm bảo rằng quý vị đang kết nối với trang web chính thức và mọi thông tin quý vị cung cấp đều được mã hóa và truyền tải an toàn.

Michigan

Active Disasters: 1

Active Disaster 4547

There is an active disaster declaration involving Severe Storms And Flooding. Learn about Disaster 4547

Disaster Declaration 4547 Amount
Individual Assistance Applications Approved 2123
Total Individual & Households Program (IHP) $23,755,990.39*
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00*

As of Jul 9, 2020. * See Full Data

alert - warning

Truy cập trang mạng về COVID-19 của chúng tôi và trang coronavirus.gov để cập nhật thông tin mới nhất về quá trình ứng phó với đại dịch.

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Holy Spirit Catholic Church

Address

1035 N River Road
Saginaw, Michigan 48609
Saginaw
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:8:00 AM - 7:00 PM

Notes

To protect the public and our employees, Documentation Drop-Off Centers (DDC) will operate a drive-thru to submit documents safely. You may register for FEMA assistance in your vehicle at this location or speak to a FEMA representative by calling 1-800-621-3362. There is a walk -up option for those without a vehicle. All public and staff are required to wear face coverings

Arenac Community Center

Address

583 East Cedar Street
Standish, Michigan 48658
Arenac
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:8:00 AM - 7:00 PM
Wednesday:8:00 AM - 7:00 PM
Thursday:8:00 AM - 7:00 PM
Friday:8:00 AM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:8:00 AM - 7:00 PM

Notes

To protect the public and our employees, Documentation Drop-Off Centers (DDC) will operate a drive-thru to submit documents safely. You may register for FEMA assistance in your vehicle at this location or speak to a FEMA representative by calling 1-800-621-3362. There is a walk -up option for those without a vehicle. All public and staff are required to wear face coverings.

Tawas High School

Address

255 W M-55
Tawas City, Michigan 48763
Iosco
Get Directions

DRC Hours

Monday:8:00 AM - 7:00 PM
Tuesday:7:00 PM - 7:00 PM
Wednesday:7:00 PM - 7:00 PM
Thursday:7:00 PM - 7:00 PM
Friday:7:00 PM - 7:00 PM
Saturday:8:00 AM - 7:00 PM
Sunday:8:00 AM - 7:00 PM

Notes

To protect the public and our employees, Documentation Drop-Off Centers (DDC) will operate a drive-thru to submit documents safely. You may register for FEMA assistance in your vehicle at this location or speak to a FEMA representative by calling 1-800-621-3362. There is a walk -up option for those without a vehicle. All public and staff are required to wear face coverings.

Gladwin Fairgrounds

Address

401 S. State Street.
Gladwin, Michigan 48624
Gladwin
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:9:00 AM - 6:00 PM
Sunday:7:00 PM - 7:00 PM

Notes

To protect the public and our employees, Documentation Drop-Off Centers (DDC) will operate a drive-thru to submit documents safely. You may register for FEMA assistance in your vehicle at this location or speak to a FEMA representative by calling 1-800-621-3362. There is a walk -up option for those without a vehicle. All public and staff are required to wear face coverings.

Dow Diamond

Address

825 E Maint Strret
Midland, Michigan 48640
Midland
Get Directions

DRC Hours

Monday:9:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:9:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:9:00 AM - 6:00 PM
Thursday:9:00 AM - 6:00 PM
Friday:9:00 AM - 6:00 PM
Saturday:7:00 PM - 7:00 PM
Sunday:9:00 AM - 6:00 PM

Notes

To protect the public and our employees, Documentation Drop-Off Centers (DDC) will operate a drive-thru to submit documents safely. You may register for FEMA assistance in your vehicle at this location or speak to a FEMA representative by calling 1-800-621-3362. There is a walk -up option for those without a vehicle. All public and staff are required to wear face coverings.