Nộp Đơn cho FEMA là Điều Nên Làm: Ngày 30 tháng Mười Một là Hạn Chót

Release Date Release Number
25
Release Date:
Tháng 11 24, 2020

SALEM, Ore. – Quý vị có ghi danh với FEMA chưa? Quý vị có nghĩ là mình sẽ không đủ tiêu chuẩn do đã có bảo hiểm không? Quý vị vẫn nên nộp đơn. Nếu quý vị là người sống sót bị ảnh hưởng do cháy rừng tại Oregon và cư ngụ tại các quận Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn hoặc Marion thì nên nộp đơn trước thứ Hai, ngày 30 tháng Mười Một.

“Hạn chót nộp đơn xin trợ giúp FEMA đang đến gần kề,” Viên Chức Điều Phối Liên Bang Dolph Diemont phụ trách phục hồi cháy rừng Oregon, cho biết. “Vẫn còn thời gian và chúng tôi biết có những người sống sót vẫn cần trợ giúp.  Chúng tôi muốn đề nghị những người sống sót bị ảnh hưởng do cháy rừng được nhiều trợ giúp để phục hồi và họ nên nộp đơn ngay hôm nay.”

Trợ cấp EMA là số Mỹ kim đóng thuế của quý vị khi làm việc tại Oregon, cung cấp ngân quỹ để đẩy mạnh tiến trình phục hồi của quý vị. Vào www.disasterassistance.gov/, tải xuống ứng dụng FEMA, hoặc gọi số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để nộp đơn. Nếu sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel thì quý vị nên cập nhật cho FEMA số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị lưu ý rằng cú gọi từ FEMA có thể từ một số không có danh tánh. Có nhân viên điều hành thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

   Sau dây là 10 thông tin để giúp quý vị:

  1. Quý vị sẽ không lấy tiền trợ cấp từ người khác khi nộp đơn. Có đủ ngân quỹ cho thảm họa để giúp từng đương đơn đủ tiêu chuẩn.
  2. Nếu quý vị nộp đơn xin trợ cấp qua tổ chức thiện nguyện hay cơ quan khác của liên bang hay tiểu bang thì điều này không ghi danh quý vị với FEMA.
  3. Ngân quỹ FEMA cung cấp cho gia chủ và người thuê đủ tiêu chuẩn, không cần phải trả lại. Hãy nhớ: trợ giúp liên bang không thể trùng lập với bảo hiểm hay tiền trả từ những nguồn khác.
  4. Trợ giúp FEMA không phải đóng thuế và sẽ không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn được các quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicaid hay các quyền lợi của liên bang hay tiểu bang.
  5. Nếu có bảo hiểm, nhưng cũng bị hư hại giếng và/hoặc hệ thống cống, hay đường hoặc cầu tư thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh từ FEMA. Những mục này được xem là không thể bảo hiểm và trợ giúp FEMA sẽ không là tiền trả trùng lập với tiền bảo hiểm.
  6. Nếu quý vị có bảo hiểm thấp và tiền bảo hiểm không đủ để trang trải chi phí thì FEMA có thể giúp.
  7. Nếu tiền bảo hiểm bị chậm từ 30 ngày trở lên và cần tiền ngay để chuyển chỗ thì FEMA có thể giúp. Liên lạc Đường Dây Trợ Giúp FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) để biết những gì cần làm để được trợ giúp này. GHI CHÚ: Bất cứ số tiền nào quý vị có thể được từ FEMA sử dụng cho các chi phí sẽ được tiền bảo hiểm bồi hoàn, sẽ phải trả lại cho FEMA khi được tiền trả bảo hiểm.
  8. Nếu xe quý vị bị hư hại do thảm họa không được bảo hiểm thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được tiền để sửa chữa hay thay thế. Có thể áp dụng một số đòi hỏi nhưng quý vị phải ghi danh với FEMA trước để được cứu xét tiêu chuẩn.
  9. Những người sống sót sau thảm họa bị ảnh hưởng bởi cháy rừng Oregon và gió thổi mạnh cũng có thể nói chuyện với Chuyên Viên Giảm Thiểu Thiệt Hại của FEMA để được cố vấn riêng rẽ về cách sửa chữa và xây cất lại an toàn và vững chắc hơn. Để biết thông tin về cách xây cất lại an toàn và vững chắc hơn, hoặc để hỏi về nguy cơ lũ lụt mới của quý vị sau đám cháy rừng gần nơi quý vị, hãy gửi điện thư  đến FEMA-R10-MIT@fema.dhs.gov, chuyên viên Giảm Thiểu Nguy Hiểm của FEMA sẽ trả lời câu hỏi của những người sống sót.
  10. Nếu quý vị đã nộp đơn xin vay tiền của Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ cho thảm họa COVID-19 thì nhớ rằng tiền vay này riêng với tiền vay SB cho thảm họa cháy rừng. Quý vị nên nộp đơn nếu FEMA chuyển quý vị sang SBA cho các vụ cháy rừng gần đây. Quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được tiền vay riêng cho cả thảm họa COVID-19 lẫn cháy rừng. Hạn chót để nộp đơn xin vay tiền thảm họa lãi suất thấp của SBA cũng là ngày 30 tháng Mười Một, 2020. Đương đơn có thể đủ tiêu chuẩn được tăng đến 20 phần trăm số tiền vay thư hại tài sản SBA để trả cho các biện pháp làm cho tài sản của họ vững chắc hơn trước hư hỏng do thảm họa trong tương lai. Những người sống sót có thể tìm hiểu thêm và nộp đơn xin vay tiền tại disasterloanassistance.sba.gov. Liên lạc với Đường Dây Dịch Vụ Khách Hàng của SBA để được trợ giúp thêm. Đại diện dịch vụ khách hàng luôn có mặt để giúp đỡ những cá nhân và chủ doanh nghiệp, giải đáp thắc mắc về chương trình vay tiền thảm họa của SBA, giải thích tiến trình điền đơn xin và giúp từng người điền đơn xin vay tiền điện tử. Đường Dây Dịch Vụ Khách Hàng SBA hoạt động từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều hàng ngày, giờ Thái Bình Dương. Gọi số 800-659-2955 hoặc gởi điện thư đến DCS@sba.gov. Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể gọi số 800-877-8339.

###

SBA là nguồn ngân quỹ chánh của chánh phủ liên bang để giúp xây cất lại, trong thời gian lâu dài, các tư gia bị hư hại do thảm họa, . SBA giúp cho các doanh nghiệp đủ mọi kích cỡ, các tổ chức tư phi lợi nhuận tư, gia chủ và người thuê sửa chữa hay xây cất lại và trang trải chi phí thay thế tài sản cá nhân bị hư hại do mất mác hay thảm họa. Các tiền vay thảm họa này sẽ bao trả những chi phí bảo hiểm hoặc các chương trình phục hồi khác không bồi thường, và sẽ không trùng lập với hỗ trợ từ những cơ quan hay tổ chức khác. Muốn biết thêm thông tin, đương đơn có thể liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Trợ Giúp Sau Thảm Họa của SBA bằng cách gọi số 800-659-2955, gởi điện thư đến disastercustomerservice@sba.gov, hay vào mạng lưới của SBA tại sba.gov/disaster. Những người bị điếc hoặc lãng tai có thể gọi số 800-877-8339.

Chúng tôi có hỗ trợ phục hồi sau thảm họa cho mọi người bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, dân tộc, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh. Nếu quý vị hoặc người nào quý vị biết bị kỳ thị, xin gọi FEMA theo số miễn phí 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Người nào sử dụng dịch vụ Tiếp Âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại của mình cho dịch vụ này. Quý vị nên hiểu rằng các cú gọi từ FEMA có thể từ số không có danh tánh. Có nhân viên điều hành thông thạo nhiều ngôn ngữ phục vụ. (Nhấn số 2 cho tiếng Tây Ban Nha).

Theo dõi FEMA Vùng 10 trên TwitterLinkedIn để biết cập nhật mới nhất và vào mạng lưới fema.gov để biết thêm thông tin.

Nhiệm vụ của FEMA là giúp mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

 

Tags:
Cập nhật lần cuối