Main Content

Region X

为受到库克湾地震影响的人士提供免费法律帮助

阿拉斯加州安克雷奇市 --  那些受到113日地震影响的安克雷奇市、基奈半岛自治市镇和马塔努斯卡-苏西特纳自治市镇的合格的阿拉斯加居民,现在可以免费拨打法律援助热线。该服务允许打电话者请求律师协助,以帮助解决与灾难有关的一些问题。

 

Бесплатная юридическая помощь для пострадавших от землетрясения в заливе Кука

АНКОРИДЖ (Аляска) – Открыта горячая линия бесплатной юридической помощи для удовлетворяющих критериям жителей Аляски, пострадавших от землетрясения, произошедшего 30 ноября в районах города Анкоридж, Кенай и Мат-Су. Эта услуга дает возможность обратиться за помощью к адвокату по вопросам, связанным со стихийным бедствием.

 

Có Trợ Giúp Pháp Lý cho Những Người Bị Ảnh Hưởng bởi Động Đất Cook Inlet

ANCHORAGE, Alaska – Hiện chúng tôi có đường dây trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người Alaska đủ tiêu chuẩn bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một tại Thành Phố Anchorage, Kenai Peninsula Borough, và Mat-Su Borough. Dịch vụ cho phép người gọi yêu cầu luật sư trợ giúp những vấn đề liên quan đến thảm họa.

 

Giờ làm việc của Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa của Alaska thay đổi vào ngày 10 tháng Ba

ANCHORAGE, Alaska – Bắt đầu vào ngày 10 tháng Ba, các trung tâm phục hồi sau thảm họa tại Alaska sẽ đóng cửa vào Chủ Nhật nhưng vẫn có cố vấn trực tiếp và giới thiệu sáu ngày một tuần cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 30 tháng Mười Một.

 

쿡 만(Cook Inlet) 지진 피해자들에게 무료 법률 지원 제공

알래스카 앵커리지앵커리지 케나이 반도 보로 (Kenai Peninsula Borough), 매트- 보로 (Mat-Su Borough) 지자체 거주자로서 11 30 지진 피해를 입은 적격의 알래스카 주민들은 무료 법률 지원 상담전화를 이용할 있습니다.

阿拉斯加各灾难恢复中心将于3月10日起改变营业时间

阿拉斯加州安克雷奇市 --  310日起,阿拉斯加的灾难恢复中心将于周日关闭,但仍将每周六天向受到11

알래스카 재해 복구 센터의 근무 시간 변경 - 3월 10일부터

알래스카 앵커리지 3 10일부터 알래스카의 재해 복구 센터가 일요일에는 문을 닫지 11 30

Изменение графика работы центров по восстановлению после стихийного бедствия штата Аляска начиная с 10 марта

АНКОРИДЖ (Аляска) – Начиная с 10 марта, центры по восстановлению после стихийного бедствия штата Аляска будут закрыты по воскресеньям, но они по-прежнему будут предоставлять помощь в личном порядке и направления шесть дней в неделю для тех, кто пострадал от землетрясения, произошедшего 30 ноября.

 

Help Available for Alaskans Feeling Stress of Earthquake Aftershocks

ANCHORAGE, Alaska – If you are feeling stressed, nervous, sad or even angry after the Nov. 30 Cook Inlet earthquake and continuing aftershocks, remember three things: Those feelings are normal, you are not alone and help is just a phone call away.