alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 10

States

Leadership

Resources

Contact Us

News

FEMA Region 10 office, located in Bothell, WA, partners with federal emergency management for 271 Tribal Nations and the following states.

States

Visit the state's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

Willie Nunn

Region 10 Administrator

Leadership - Vincent Maykovich

Region 10 Deputy Administrator

Region 10 Resources

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 10 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Alaska Area Office
425-487-4600
FEMA-R10-Info@fema.dhs.gov

Congressional Affairs
FEMA-R10-CongQ@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Nan dat 13 mas 2020, Prezidan an deklare pandemi aktyèl Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19) la grav ase ak kritik ase pou l jistifye yon deklarasyon ijans pou tout eta, tribi, teritwa, ak Distri Columbia a selon seksyon 501 (b) nan Lwa Robert T. Stafford pou Sekou nan Ka Dezas ak Ijans (Robert T.

illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: