Hai Quận Florida Bổ Sung Được Chỉ Định Cho Chương Trình Hỗ Trợ Cá Nhân

Release Date Release Number
DR-4337-FL NR 010
Release Date:
Tháng 9 16, 2017

TALLAHASSEE, Fla. – Các chủ sở hữu nhà, người đi thuê nhà và chủ doanh nghiệp tại các quận DixieLafayette hiện có thể xin chương trình trợ cấp sau thảm họa liên bang đối với những thiệt hại không được bảo hiểm và được bảo hiểm nhưng dưới mức do Cơn bão Irma. Các quận hạt Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Duval, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Levy, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Palm Beach, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, and St. Lucie, Sumter, Suwannee, Union, và Volusia trước đây đã được chỉ định cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân, đưa tổng số lên đến 48 quận hạt.

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang theo Chương trình Trợ giúp Cá nhân của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA), những thiệt hại và tổn thất từ bão và lũ lụt phải xảy ra do Cơn bão Irma, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9.

Hãy đăng ký ngay với Cơ quan FEMA càng sớm càng tốt. Nếu quý vị đã đăng ký trước với FEMA, quý vị không phải nộp đơn lại. Nếu quý vị có sử dụng điện thoại và/hoặc truy cập được vào internet, quý vị có thể đăng ký:

  • Trực tuyến tại trang mạng DisasterAssistance.gov, hoặc
  • Vào ứng dụng FEMA Mobile App, hoặc bằng cách
  • Gọi số 800-621-3362 (FEMA). Đương đơn nào sử dụng tổng đài 711 hoặc Dịch vụ Chuyến tiếp Video (VRS) cũng có thể gọi đến số 800-621-3362. Những người khiếm thính, khó nghe hoặc bị khuyết tật phát âm và sử dụng điện thoại TTY có thể gọi số 800-462-7585.
  • Thời gian làm việc của các tổng đài gọi đến miễn cước phí là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tốt, giờ miền Đông (ET), cả bảy ngày trong tuần.
  • Hiện có sẵn nhiều tổng đài viên giao tiếp đa ngôn ngữ. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha và nhấn 3 cho các ngôn ngữ khác.

Đừng nản chí nếu như quý vị không có thể sử dụng dịch vụ điện thoại hoặc truy cập internet. Các chuyên gia hỗ trợ nạn nhân gặp thảm họa sẽ sớm đến các cộng đồng địa phương để giúp đỡ người dân đăng ký nhận trợ giúp.

Việc trợ giúp cho những người sống sót hội đủ điều kiện có thể bao gồm trợ cấp về nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà cửa, và các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa như chi phí y tế và nha khoa hoặc chi phí mai táng và chôn cất.

Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp dành cho khắc phục thảm họa từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) cũng có thể hiện có sẵn để bù đắp các tổn thất không hoàn toàn được bồi thường đầy đủ bằng bảo hiểm và không chồng chéo phúc lợi từ các cơ quan hoặc tổ chức khác.

Hãy liên hệ với công ty bảo hiểm của quý vị để nộp đơn yêu cầu bảo hiểm. Cơ quan FEMA không trùng lặp các khoản thanh toán bảo hiểm. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể nhận được trợ giúp sau khi các yêu cầu bảo hiểm của quý vị đã được giải quyết.

Ngày 10 tháng 9: Tiểu bang Florida đã nhận được tuyên bố thảm họa chính yếu của liên bang liên quan đến Chương Trình Trợ Giúp Cá Nhân dành cho quận hạt Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas, và Sarasota. Tất cả 67 quận hạt của tiểu bang Florida đã được chỉ định dành cho Chương trình Trợ giúp Công này (Mục A-G), bao gồm trợ cấp trực tiếp của liên bang.

Ngày 11 tháng 9: Các quận hạt Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam, và St. Johns đã được chỉ định cho Chương trình Trợ giúp Cá nhân.

Ngày 13 tháng 9: Các quận hạt Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie, Seminole, Sumter, và Volusia đã được chỉ định cho Chương trình Trợ giúp Cá nhân.

Ngày 14 tháng 9: Các quận hạt Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee và Union counties đã được chỉ định cho Chương trình Trợ giúp Cá nhân.

Ngày 16 tháng 9: Các quận hạt Dixie và Lafayette counties đã được chỉ định cho Chương trình Trợ giúp Cá nhân.

###

 

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và những phản ứng viên đầu tiên của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và nâng cao khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hại khi chúng ta thuộc cùng một quốc gia.

Chương trình trợ giúp khắc phục thảm hoạ hiện đang có sẵn mà không cần quan tâm đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi cho FEMA theo số gọi miễn cước phí là 800-621- FEMA (3362). Đối với người dùng TTY, hãy gọi vào số 800-462- 7585.

Chương trình trợ cấp nhà ở tạm thời của FEMA và các khoản trợ cấp cho các chi phí đi lại công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí mai táng và chôn cất không yêu cầu cá nhân phải nộp đơn xin vay từ cơ quan SBA. Tuy nhiên, những đương đơn xin nhận khoản vay từ cơ quan SBA phải nộp thông tin này cho các viên chức cho vay của cơ quan SBA để đủ điều điều kiện nhận được trợ giúp bao gồm tài sản cá nhân, sửa chữa hoặc thay thế phương tiện vận chuyển, và các chi phí di chuyển và lưu trữ.

Tags:
Cập nhật lần cuối