Dwa dodatkowe powiaty Florydy wyznaczone do pomocy indywidualnej

Release Date Release Number
DR-4337-FL NR 010
Release Date:
Wrzesień 16, 2017

TALLAHASSEE, Floryda. – Właściciele domów i mieszkań, lokatorzy oraz właściciele firm w powiatach Dixie i  Lafayette mogą teraz ubiegać się o pomoc federalną dla niedostatecznie ubezpieczonych i nieubezpieczonych osób, które odniosły szkody i straty w wyniku huraganu Irma. Programem indywidualnej pomocy objęto wcześniej powiaty Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Duval, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lake, Lee, Levy, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Palm Beach, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns i St. Lucie, Sumter, Suwannee, Union i Volusia, co daje łącznie 48 powiatów.

Aby kwalifikować się do pomocy federalnej w ramach Programu Pomocy Indywidualnej FEMA (Individual Assistance Program), szkody i straty spowodowane huraganem Irma i powodzią musiały zdarzyć się nie wcześniej niż 4 września.

Zarejestruj się w FEMA jak najszybciej. Jeżeli zarejestrowałeś/aś się wstępnie w FEMA, nie musisz składać wniosku ponownie. Jeżeli masz dostęp do telefonu i/lub Internetu, możesz zarejestrować się:

  • Online na DisasterAssistance.gov, lub
  • Na aplikacji mobilnej FEMA Mobile App, albo przez
  • Telefonicznie, dzwoniąc pod numer 800-621-3362 (FEMA). Wnioskodawcy, którzy korzystają z usług dla niesłyszących 711 lub Video Relay Service mogą również zadzwonić pod numer 800-621-3362. Osoby niesłyszące, niedosłyszące lub z wadami wymowy, korzystające z TTY mogą zadzwonić pod numer 800-462-7585.
  • Bezpłatne numery czynne są 7 dni w tygodniu, od 7:00 do 23:00 czasu wschodniego (ET).
  • Dostępni są wielojęzyczni operatorzy.Aby uzyskać pomoc w języku hiszpańskim, naciśnij 2, aby uzyskać pomoc w innych językach, naciśnij 3.

Nie zniechęcaj się, jeśli nie masz dostępu do telefonu czy Internetu. Niedługo w okolicach dotkniętych huraganem pojawią się specjaliści pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, którzy będą asystować przy rejestracji do programów pomocy.

Pomoc dla kwalifikujących się ofiar może obejmować granty na tymczasowe mieszkania zastępcze i naprawy domów oraz na pokrycie innych poważnych potrzeb związanych z huraganem, takich jak koszty medyczne i dentystyczne, koszty pogrzebu i pochówku.

Dostępne mogą być również długoterminowe, niskooprocentowane pożyczki dla ofiar katastrof z administracji Small Business Administration (SBA) na pokrycie kosztów, które nie są pokryte przez ubezpieczenie i nie powielają świadczeń uzyskanych z agencji czy organizacji.

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby złożyć formularz roszczeniowy. FEMA nie powiela płatności z tytułu ubezpieczenia. Wciąż jednak możliwe jest uzyskanie pomocy po likwidacji szkód przez ubezpieczenie.

10 września: Rząd federalny wydał deklarację, ogłaszając Florydę rejonem dotkniętym stanem klęski żywiołowej, kwalifikującym się do indywidualnej pomocy dla powiatów Charlotte, Collier, Hillsborough, Lee, Manatee, Miami-Dade, Monroe, Pinellas i Sarasota. Programem Publicznej Pomocy (Kategorie A-G), w tym bezpośredniej pomocy federalnej, objęto wszystkie 67 powiatów Florydy.

11 września: Programem indywidualnej pomocy objęto powiaty Broward, Clay, Duval, Flagler, Palm Beach, Putnam i St. Johns.

13 września: Programem indywidualnej pomocy objęto powiaty Brevard, Citrus, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian River, Lake, Marion, Martin, Okeechobee, Orange, Osceola, Pasco, Polk, St. Lucie,  Seminole, Sumter oraz Volusia.

14 września: Programem indywidualnej pomocy objęto powiaty Alachua, Baker, Bradford, Columbia, Gilchrist, Levy, Nassau, Suwannee i Union.

16 września: Programem indywidualnej pomocy objęto powiaty Dixie i Lafayette.

 

###

Misją FEMA jest zapewnienie wsparcia dla obywateli i osób niosących pierwszą pomoc w celu zapewnienia, że jako naród wszyscy pracujemy razem, aby rozwinąć, utrzymać i usprawnić nasze zdolności do przygotowania się na wszelkie zagrożenia, ochrony przed nimi, odpowiedniego reagowania, likwidacji szkód i łagodzenia ich skutków.

Pomoc dla ofiar klęski żywiołowej jest dostępna bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, wiek, niepełnosprawność, znajomość języka angielskiego i status ekonomiczny. Jeżeli ty lub znana ci osoba doświadczyliście dyskryminacji, proszę zadzwonić do FEMA na numer bezpłatny 800-621-FEMA (3362). Numer TTY: 800-462-7585.

Program finansowania przez FEMA tymczasowych lokali zastępczych oraz granty na pokrycie kosztów transportu publicznego, kosztów medycznych i dentystycznych oraz kosztów pogrzebu i pochówku nie wymaga ubiegania się o pożyczkę z SBA. Jednak osoby, które otrzymają wnioski o pożyczkę SBA, muszą złożyć je do specjalistów kredytowych SBA, aby kwalifikować się do pomocy, która pokrywa naprawę lub wymianę majątku osobistego, pojazdu oraz kosztów przeprowadzki i magazynowania rzeczy.

Tags:
Ostatnia aktualizacja