Hỗ trợ của liên bang để phục hồi sau cơn bão Ian tổng cộng là $5.2 tỷ

Release Date Release Number
DR-4673/4680-FL NR-079
Release Date:
Tháng 1 20, 2023

LAKE MARY, Fla. – Chưa đầy bốn tháng sau khi tuyên bố thảm họa lớn đối với cơn bão Ian, Chính quyền Biden-Harris đã cung cấp $5.2 tỷ hỗ trợ tài chính, các khoản vay thiên tai và bảo hiểm lũ lụt cho người dân Florida.

Những nỗ lực này đã được hỗ trợ bởi hơn 4,000 người ứng phó từ FEMA và các cơ quan liên bang khác mà đã  có mặt kể từ khi cơn bão đổ bộ.

Việc cung cấp chỗ ở an toàn, chắc chắn và đạt vệ sinh là ưu tiên hàng đầu của FEMA. Cơ quan này đã giúp cho 100 gia đình được ở trong các nhà di động và xe kéo du lịch, và 182 chỗ ở đang được chuẩn bị sẵn sàng cho việc cư trú. Đã hoàn thành việc kiểm tra hiện trường cho thêm 1,235 chỗ ở. Chương trình Direct Temporary Housing (Nhà ở Tạm thời Trực tiếp) của FEMA có thể có sẵn trong tối đa 18 tháng cho những người sống sót đủ điều kiện.

Ngoài ra, hơn 1,300 hộ gia đình với 3,200 thành viên hiện đang tạm trú tại các khách sạn do FEMA chi trả chi phí trong khi họ tìm kiếm chỗ ở khác. Trước đó, 3,100 hộ gia đình đã lưu trú tại khách sạn theo chương trình Transitional Sheltering Assistance (Hỗ trợ Nơi tạm trú Chuyển tiếp) của FEMA và đã tìm được chỗ ở khác.

“Đây là một nỗ lực phi thường”, Cán bộ Điều phối Liên bang Tom McCool cho biết. “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Florida Division of Emergency Management (Ban Quản lý Khẩn cấp Florida) trong sứ mệnh tìm nơi trú ẩn của họ. Chúng tôi biết mọi người đang bị tổn thương nặng nề như thế nào và điều này mang lại cảm giác cấp bách cho sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.”

Hỗ trợ liên bang cho Florida bao gồm:

  • $906 triệu trợ cấp của FEMA cho 372,000 cá nhân và hộ gia đình, bao gồm $566 triệu cho tiền thuê chỗ ở tạm thời và sửa chữa cơ bản những ngôi nhà bị hư hỏng
  • $1.5 tỷ các khoản vay thiên tai từ U.S. Small Business Administration (Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ)
  • $2.3 tỷ các khoản thanh toán của National Flood Insurance Program (Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia) cho các chủ hợp đồng
  • $504 triệu Hỗ trợ Cộng đồng của FEMA để hoàn trả các chi phí của địa phương và tiểu bang cho việc ứng phó khẩn cấp và dọn dẹp mảnh vỡ

Để gặp gỡ những người sống sót tại nơi của họ, FEMA đang vận hành 18 Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa) tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Ian. Hơn 118,000 người đã đến các trung tâm này và 20 trung tâm khác mà hoạt động để giúp bắt đầu việc phục hồi của những người sống sót sau cơn bão. Một trung tâm khác ở Dunbar mở cửa vào thứ Bảy.

Các nhóm Hỗ trợ Người sống sót sau Thảm họa đã đến thăm 345,000 ngôi nhà và tương tác với 153,000 cá nhân để giúp học nộp đơn xin hỗ trợ.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Ian và Nicole, hãy truy cập floridadisaster.org/infofema.gov. Theo dõi FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối