Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại University City, Missouri Đóng Cửa vào Tuần Tới

Release Date Release Number
23
Release Date:
Tháng 10 26, 2022

Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa tại University City sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào ngày thứ Tư, 2 tháng Mười Một, lúc 5:00 chiều.

Centennial Commons (Recreation Center)

7210 Olive Blvd.

University City, MO 63130

Một Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa vẫn mở cửa để giúp người sống sót trực tiếp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão tố nghiêm trọng vào các ngày 25-28 tháng Bảy. 

Ranken Technical College

Mary Ann Lee Technology Center

1313 N. Newstead Ave.

St. Louis, MO 63113

(Ở góc đường Newstead và Page)

Trừ khi có ghi chú, giờ làm việc của trung tâm phục hồi là:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 6:00 chiều

Thứ Bảy, 8:00 sáng - 5:00 chiều

Đóng cửa Chủ Nhật

Tại các trung tâm phục hồi, các chuyên gia phục hồi từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ sẽ cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có, giải thích các chương trình hỗ trợ rồi giúp người sống sót điền hoặc kiểm tra tình trạng đơn xin của họ.
 

Nộp đơn trực tuyến với FEMA tại DisasterAssistance.gov hoặc gọi 800-621-FEMA (3362).

  • Nếu quý vị cần được giúp đỡ ghi danh, FEMA có thể hỗ trợ tại Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa.
  • Không cần lấy hẹn trước khi đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Chúng tôi luôn chào mừng quý vị đến trung tâm.
  • Người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt ở Thành Phố St. Louis, Quận St. Louis và Quận St. Charles có thể đến bất cứ trung tâm phục hồi nào để được giúp đỡ trực tiếp.

Nhắc nhở: Hạn chót nộp đơn với FEMA là ngày 7 tháng Mười Một.                                                

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @MOSEMA@FEMARegion7 để biết thông tin cập nhật.

Xem thông tin mới nhất tại Recovery.MO.govFEMA.gov/disaster/4665.

Chúng tôi có trợ cấp phục hồi thảm họa bất kể chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, phái tính, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, mức thành thạo Anh ngữ hoặc tình trạng tài chánh.

Tags:
Cập nhật lần cuối