Những Nạn nhân Sống sót sau Cơn bão Laura và Delta sống trong các Căn nhà của FEMA Được Gia hạn đến ngày 31 Tháng Mười để Có được Nhà ở Cố định

Release Date Release Number
NR 022
Release Date:
Tháng 1 25, 2022

BATON ROUGE, La. Theo yêu cầu của tiểu bang, FEMA hiện đang cung cấp cho khoảng 1,946 hộ gia đình sống sót sau cơn bão Laura và Delta thêm thời gian để ở trong các căn nhà do cơ quan cung cấp khi họ hoàn thành các bước cuối cùng của quá trình khắc phục hậu quả. Kết thúc ban đầu cho chương trình được xếp lịch vào ngày 28 Tháng Hai.

Việc gia hạn chương trình nhà ở tạm thời có thể cho phép người cư ngụ  hoàn thành kế hoạch nhà ở của mình cho đến ngày 31 Tháng Mười. Là một phần của việc gia hạn và theo thỏa thuận với tiểu bang, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Ba, những người cư ngụ sẽ bắt đầu bị tính tiền thuê nhà hàng tháng liên quan đến thu nhập có thể thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường hợp lý cho các bất động sản tương đương. Các viên chức của FEMA kêu gọi những người cư ngụ hoàn thành hoặc làm theo bất kỳ yêu cầu giảm tiền thuê nhà nào trước ngày 28 Tháng Hai, hạn chót để giảm giá thuê nhà theo thị trường hợp lý của căn nhà của họ.

Việc hội đủ điều kiện và tiếp tục được tham gia chương trình nhà ở của FEMA được xác định hàng tháng đối với các chủ nhà và trên cơ sở hai tuần một lần đối với những người thuê nhà. Để duy trì tình trạng hội đủ điều kiện, những người cư ngụ phải cho thấy họ đang tiếp tục tiến bộ trong kế hoạch nhà ở lâu dài của mình.

Vào thời điểm cao điểm của chương trình, có 2,400 hộ gia đình đủ điều kiện được cấp phép ở tại các căn nhà di động do FEMA cung cấp, được đặt tại 12 giáo xứ. Gần 75% cư dân vẫn ở trong các căn nhà ở tại FEMA của họ.

Các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang đang tăng cường nỗ lực trước hạn chót mới để giúp những nạn nhân sống sót đủ điều kiện của Laura và Delta được ở các căn nhà cố định đã được sửa chữa hoặc mới của họ.

FEMA và các nhóm nhà ở Chứng nhận Lại Chung (State Joint Recertification) của Tiểu bang tiếp tục gặp gỡ thường xuyên với những người cư ngụ để hỗ trợ những công việc khó khăn cần thiết để trở lại ở ác căn nhà ổn định. Các nhóm thường xuyên chỉ dẫn những người cư ngụ đến các nguồn trợ giúp sẵn có và tư vấn cho họ về các yêu cầu và hạn chót của chương trình.

Các viên chức khắc phục hậu quả lưu ý rằng một số cộng đồng Louisiana đã thông qua các miễn trừ phân vùng tạm thời để cho phép các căn nhà di động của FEMA trong các bất động sản tư nhân hoặc trong các khu vực  đặc biệt ngập lụt nguy hiểm. Một số trường hợp miễn trừ sẽ hết hạn vào ngày kết thúc ban đầu là ngày 28 Tháng Hai. Để chắc chắn rằng họ không vi phạm quy định về phân vùng của địa phương, những người cư ngụ được khuyến khích kiểm tra với các quan chức địa phương của mình.

Tags:
Cập nhật lần cuối