Những Người Sống Sót ở Louisiana Bị Ảnh Hưởng do Bão Ida Có Thể Nộp Đơn Xin Trợ Giúp FEMA Khả Dĩ

Release Date Release Number
DR-4611-LA NR 001
Release Date:
Tháng 8 31, 2021

BATON ROUGE, La. – Chủ nhà và người thuê ở Louisiana bị ảnh hưởng do Bão Ida sống tại giáo xứ gần đây được chỉ định cho Hỗ Trợ Cá Nhân có thể đủ điều kiện được FEMA trợ giúp.

Những giáo xứ này gồm: Các giáo xứ Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Washington, West Baton Rouge, và West Feliciana

Nếu quý vị có bảo hiểm cho chủ nhà hoặc người thuê thì nên nộp đơn xin bồi hoàn càng sớm càng tốt. Theo luật định thì FEMA không thể cho thêm quyền lợi cho những thiệt hại đã được bảo hiểm bao trả. Nếu quý vị không có bảo hiểm hoặc được bảo hiểm không đầy đủ thì có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ liên bang.

Cách nhanh nhất và dễ nhất để nộp đơn xin là vào mạng lưới disasterassistance.gov/.

Nếu không thể nộp đơn xin trực tuyến thì gọi số 800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Đường dây điện thoại miễn phí hoạt động từ 6:00 sáng đến 10:00 tối, giờ Miền Trung (CDT), bảy ngày một tuần. Người nào sử dụng dịch vụ tiếp âm, như điện thoại video, Innocaption hay CapTel nên cập nhật cho FEMA biết số điện thoại cụ thể dùng cho dịch vụ này.

Khi quý vị nộp đơn xin hỗ trợ thì hãy chuẩn bị sẵn những thông tin sau đây:

  • Số điện thoại hiện dụng để liên lạc với quý vị
  • Địa chỉ của quý vị vào thời điểm xảy ra thảm họa và địa chỉ quý vị hiện đang ở
  • Số An Sinh Xã Hội của quý vị, nếu có
  • Một danh sách tổng quát những thiệt hại và tổn thất
  • Nếu có bảo hiểm, cho biết số hợp đồng hoặc đại lý và/hoặc tên hãng bảo hiểm

Ngay khi thấy an toàn thì hãy bắt đầu dọn dẹp. Chụp hình để ghi lại rõ ràng thiệt hại và bắt đầu dọn dẹp rồi sửa chữa để tránh hư hại thêm. Hãy nhớ giữ biên lai cho tất cả những lần mua hàng liên quan đến việc dọn dẹp và sửa chữa.

Hỗ trợ thảm họa có thể bao gồm trợ giúp tài chánh cho chỗ ở tạm thời và sửa chữa nhà, cùng với những chương trình khác để hỗ trợ nhiều gia đình phục hồi do ảnh hưởng của thảm họa.

Có tiền vay thảm họa lãi suất thấp của Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business Administration, hay SBA) Hoa Kỳ cho chủ nhà, người thuê, doanh nghiệp ở mọi tầm cỡ và hầu hết tổ chức phi vụ lợi. Tương tự như FEMA, SBA không thể cho thêm quyền lợi cho những tổn thất đã được bảo hiểm bao trả.

  • Cho những tiểu thương hoạt động trong lãnh vực nuôi trồng thủy sản và hầu hết tổ chức phi vụ lợi, có tiền vay lên đến $2 triệu cho nhu cầu vốn hoạt động ngay cả khi không bị thiệt hại tài sản, với tối đa $2 triệu cho cả thiệt hại tài sản và nhu cầu vốn hoạt động.
  • Cho chủ nhà: có tiền vay lên đến $200,000 để sửa chữa hoặc thay thế nơi cư ngụ chánh của họ. Cho chủ nhà và người thuê: có tiền vay lên đến $40,000 để thay thế tài sản cá nhân, bao gồm cả xe cộ.

Doanh nghiệp và cư dân có thể nộp đơn xin trực tuyến tại https://disasterloanassistance.sba.gov. Gọi số 800-659-2955 hoặc gửi điện thư đến FOCWAssistance@sba.gov nếu có thắc mắc, và để được trợ giúp điền đơn xin. SBA sẽ trả lời thắc mắc cụ thể về cách tiền vay thảm họa có thể giúp mỗi người sống sót phục hồi sau thiệt hại do thảm họa.

Vào mạng lưới fema.gov/disaster/4611 để biết thông tin mới nhất. Theo dõi trương mục Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6 hoặc Facebook tại facebook.com/FEMARegion6/.

Tags:
Cập nhật lần cuối