Quốc tịch và Điều kiện Hội đủ để Nhận Hỗ trợ Thảm họa

Release Date Release Number
FEMA-4466-DR FS VI003
Release Date:
Tháng 11 15, 2019

Hỏi.  Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ để chi trả cho các nhu cầu liên quan đến thảm họa không?

Trả lời:           Có, quý vị có thể đủ điều kiện theo nhiều chương trình do các cơ quan tình nguyện điều hành

đối với nhiều kiểu hỗ trợ khác nhau. Trong số đó có:

American Red Cross 866-438-4636 (Tiếng Anh) 800-257-7575 (Tiếng Tây Ban Nha)

Catholic Charities 888-744-7900 (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha) 

Hỏi.  Tình trạng quốc tịch của tôi ảnh hưởng thế nào đến điều kiện hội đủ của tôi để nhận hỗ trợ thảm họa?

Trả lời:           Quý vị KHÔNG cần phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch hoặc Người Nước ngoài Đủ Điều kiện để nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch hoặc Người Nước ngoài Đủ Điều kiện để nhận hỗ trợ tiền mặt từ Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình của FEMA. Ngoài ra, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch hoặc Người Nước ngoài Đủ Điều kiện để đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa. Tuy nhiên, quý vị có thể làm đơn thay mặt con quý vị là người có quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc một người lớn khác trong hộ gia đình có thể giúp cả hộ gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ.

Ngay cả khi quý vị, hay gia đình quý vị, không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình), vui lòng gọi cho FEMA theo số 800-621-3362 hoặc 800-462-7585 (TTY dành cho người khiếm thính/khiếm khuyết khả năng nói) để biết thêm thông tin và để được giới thiệu tới các chương trình khác có thể hỗ trợ quý vị bất kể hiện trạng nhập cư của quý vị ra sao. 

Hỏi. Thông tin đăng ký của tôi có được chia sẻ với các cơ quan nhập cư hay các cơ quan hành pháp khác không?

Trả lời:           FEMA sẽ không chủ động cung cấp thông tin của đương đơn cho các tổ chức nhập cư hay hành pháp. Tuy nhiên, trong các trường hợp hiếm gặp, dựa trên một yêu cầu cụ thể, thông tin cá nhân của một đương đơn của FEMA có thể được chia sẻ trong nội bộ Bộ An ninh Nội địa. Bộ này gồm có Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, Cơ quan Hải quan và Biên Phòng, Cơ quan Nhập tịch và Di trú, Cơ quan Thi hành Luật Nhập cư và Hải quan, Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông, Cơ quan Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Sở Mật vụ Hoa Kỳ và Trung tâm Huấn luyện Hành pháp Liên bang.

Hỏi.  Nếu tôi là người nhập cư không có giấy tờ, tôi có thể làm đơn thay mặt con tôi, là người sinh ra ở Hoa Kỳ không?

Trả lời:           Có, quý vị có thể làm đơn thay mặt con quý vị, là trẻ vị thành niên (dưới 18 tuổi) để xin hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Hỗ trợ  của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình) nếu quý vị sống cùng con.

Quý vị sẽ không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư của mình hay ký bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tình trạng nhập cư của quý vị.

Hỏi.  Tôi có cần một số An sinh Xã hội để đăng ký nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA không (Hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình)?

Trả lời:           Nếu quý vị đang làm đơn xin hỗ trợ thảm họa kèm quyền lợi bằng tiền mặt, quý vị cần cung cấp số An sinh Xã hội của mình. Nếu quý vị đang làm đơn thay mặt con quý vị là trẻ vị thành niên, quý vị cần cung cấp số An sinh Xã hội của con quý vị. 

Hỏi.  Nếu tôi có một số An sinh Xã hội, tôi có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA(Hỗ trợ của Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình) với tư cách “Người Nước ngoài Đủ Điều kiện" không?

Trả lời:           Không nhất thiết là vậy. Việc có một số An sinh Xã hội không đồng nghĩa với việc quý vị là một Người Nước ngoài Đủ Điều kiện. Quý vị có thể sống hợp pháp ở Hoa Kỳ và có một số An sinh Xã hội nhưng không phải là Người Nước ngoài Đủ Điều kiện.

Hỏi.  Có những yêu cầu gì về tình trạng công dân/nhập cư để nhận hỗ trợ thảm họa của liên bang?

Trả lời:           Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch, hay một Người Nước ngoài Đủ Điều kiện để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt của FEMA (Chương trình Cá nhân và Hộ Gia đình) và Hỗ trợ Thất nghiệp do Thảm họa.

 • Một Người Nước ngoài Đủ Điều kiện bao gồm bất kỳ ai là thường trú nhân hợp pháp (một người có “Thẻ Xanh”).  Những Người Nước ngoài Đủ Điều kiện khác bao gồm:
  • Người tị nạn
  • Có tư cách tị nạn
  • Được phép chống trục xuất
  •  Được tạm nhập cư vào Hoa Kỳ trong ít nhất một năm
  • Người gốc Cuba-Haiti vào Hoa Kỳ
  • Những người nước ngoài nhất định mà bản thân họ hay một người họ hàng phải chịu nguy cơ bạo lực hoặc đối xử tàn bạo
  • Một số nạn nhân buôn người nhất định.
 • Các đương đơn nên tham khảo ý kiến một chuyên gia nhập cư về việc tình trạng nhập cư của họ có thuộc nhóm Người Nước ngoài Đủ Điều kiện hay không.
 • Quý vị sẽ được yêu cầu ký một mẫu Tuyên bố và Tiết lộ (Mẫu 009-0-3 của FEMA) rằng quý vị, hay một thành viên hộ gia đình quý vị là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân không có quốc tịch, hay Người Nước ngoài Đủ Điều kiện. 
 • Nếu quý vị không thể ký mẫu Tuyên bố và Tiết lộ, một thành viên hộ gia đình là người lớn khác, là người đủ điều kiện có thể ký mẫu này, và chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nào về tình trạng nhập cư của quý vị.
 • Sau khi quý vị đăng ký thay mặt một đứa trẻ hay người khác đủ điều kiện nhận hỗ trợ thảm họa của FEMA, FEMA có thể yêu cầu các tài liệu hỗ trợ như giấy khai sinh cho một đứa trẻ đủ điều kiện và bằng chứng cư trú, như bảng kê trả góp mua nhà hay hóa đơn tiện ích. 

Hỗ trợ dành cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện gồm có ngân quỹ cho nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà cần thiết, các khoản trợ cấp cá nhân và hộ gia đình, hỗ trợ thất nghiệp do thảm họa, các khoản vay hỗ trợ thảm họa lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ và các chương trình khác.
 
Tất cả hỗ trợ thảm họa từ FEMA sẽ được cung cấp mà không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính (bao gồm cả định hướng tình dục), tôn giáo, quốc gia xuất xứ, tuổi, tình trạng khuyết tật, tình trạng thông thạo Tiếng Anh hạn chế, tình trạng kinh tế, hay việc trả thù. Nếu quý vị cho rằng quyền công dân của quý vị bị vi phạm, hãy gọi số 800-621-3362 hoặc 800-462-7585 (TTY/TDD).
 

Hỗ trợ sẵn có cho cư dân các quận Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery, Orange và San Jacinto, là người chịu thiệt hại từ 17-23 Tháng 9. Thời hạn để làm đơn xin hỗ trợ là ngày 3 Tháng 12, 2019.

 

Để tìm hiểu thêm về công tác phục hồi sau bão Imelda, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4466 and tdem.texas.gov/imelda-recovery-resources/. Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter tại www.twitter.com/femaregion6 và blog của FEMA tại blog.fema.gov.

 

Theo dõi FEMA trực tuyến tại twitter.com/FEMARegion6,  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/FEMAespanol, www.facebook.com/fema, www.facebook.com/FEMAespanol www.youtube.com/fema

###
Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi người trước, trong và sau thảm họa.

 

Để biết thêm thông tin về Bão Nhiệt đới Imelda và công cuộc phục hồi của Texas, hãy truy cập trang web về Bão Nhiệt đới Imelda tại www.fema.gov/disaster/4466, tài khoản Twitter @FEMARegion6 , www.fema.gov/txmit và trang web của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas . Người dùng TTY có thể gọi số 800-462-7585.

Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ là nguồn tiền chính của chính phủ liên bang cho việc xây dựng lại lâu dài các tài sản tư nhân bị thiệt hại do thiên tai. SBA giúp đỡ cho những doanh nghiệp thuộc đủ mọi tầm cỡ, những tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, những người chủ sở hữu nhà và những người thuê nhà nguồn tài chánh dành cho những việc tu sửa hoặc những nỗ lực tái xây dựng và lo cho chi phí để thay thế những tài sản cá nhân đã bị mất mát hay bị hư hỏng trong cơn thảm họa. Để biết thêm thông tin, các đương đơn có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Thảm họa của SBA theo số 800-659-2955 Người dùng TTY cũng có thể gọi số 800-877-8339. Các đương đơn cũng có thể email disastercustomerservice@sba.gov hoặc truy cập trang của SBA tại www.SBA.gov/disaster.

Tags:
Cập nhật lần cuối