FEMA Kéo dài Thời gian Ân hạn cho chi trả Lệ phí Gia hạn Bảo hiểm Lũ lụt

Release Date Release Number
HQ-20-040
Release Date:
Tháng 3 29, 2020

WASHINGTON - FEMA tiếp tục thực hiện các bước chủ động để giải quyết đại dịch COVID-19.  Để giúp phục vụ những khách hàng của Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), những người có thể gặp khó khăn về tài chính, cơ quan này đang kéo dài thời gian ân hạn để gia hạn các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt từ 30 lên 120 ngày. Việc kéo dài thời gian này áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt của NFIP với ngày hết hạn từ ngày 13 Tháng Hai đến ngày 15 Tháng Sáu năm 2020.

Để tránh khoảng thời gian bảo hiểm hết hạn, thường có thời gian ân hạn 30 ngày để gia hạn các chính sách. Tuy nhiên, do sự gián đoạn kinh tế lan rộng phát sinh từ đại dịch này, FEMA nhận thấy rằng các chủ hợp đồng bảo hiểm lũ lụt có thể không đáp ứng được thời hạn đổi mới chính sách tiêu chuẩn.

“FEMA hiểu được cảm giác cấp bách liên quan đến khó khăn tài chính và muốn được chủ động,” David Maurstad, phó quản trị viên liên kết của Cơ quan Quản lý Bảo hiểm và Xử lý Giảm thiểu Liên bang thuộc FEMA - người giám sát NFIP, cho biết. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các chủ hợp đồng bảo hiểm không phải lo lắng rằng hợp đồng của họ sẽ hết hạn trong mùa lũ mùa xuân hoặc vào đầu mùa bão.  Chúng tôi hy vọng thời gian kéo dài này sẽ giúp các chủ hợp đồng bảo hiểm yên tâm và cho phép họ có thêm thời gian để gia hạn hợp đồng của mình nhằm đảm bảo chúng được chi trả khi xảy ra thiệt hại do lũ lụt.”

Để biết thêm thông tin về việc gia hạn các hợp đồng bảo hiểm lũ lụt hoặc giải quyết một khoản trả thiếu, các chủ hợp đồng có thể liên hệ với các hãng bảo hiểm của họ hoặc gọi cho Tổng đài Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia theo số 1-877-336-2627.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối