Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng trong Đại dịch COVID-19 của FEMA: Ổn định Chuỗi Cung ứng

Release Date Release Number
Release Date:
Tháng 4 8, 2020

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa sự sẵn có của các nguồn lực bảo vệ và cứu hộ quan trọng thông qua FEMA cho một phản ứng trên toàn nước Mỹ. Những nỗ lực cho đến nay đã tập trung vào việc giảm lỗ hổng năng lực của chuỗi cung ứng vật tư y tế để vừa thỏa mãn vừa giảm bớt áp lực cầu về khả năng cung ứng vật tư y tế. Nhóm Công tác đang áp dụng cách tiếp cận bốn phương pháp Duy trì Lâu dài, Tăng tốc, Mở rộng và Phân bổ để tăng nhanh nguồn cung hiện nay và mở rộng sản xuất các nguồn lực quan trọng trong nước nhằm tăng nguồn cung dài hạn.

Hướng nỗ lực duy trì lâu dài tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn của liên bang cho các phản ứng viên và khu vực phi y tế, như dịch vụ công cộng (cảnh sát, cứu hỏa, EMT), phân phối năng lượng và ngành công nghiệp thực phẩm về cách duy trì lâu dài vật tư khi có thể, giúp giảm tác động đến chuỗi cung ứng y tế.

Hướng nỗ lực tăng tốc cung cấp kết quả trực tiếp để giúp đáp ứng nhu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân trong ngành, cho phép phản ứng viên có được vật tư họ cần nhanh nhất có thể.

Hướng nỗ lực mở rộng chịu trách nhiệm tạo thêm năng suất với cả các nhà sản xuất truyền thống và phi truyền thống, chẳng hạn như thêm máy móc hoặc bằng cách lắp lại các dây chuyền lắp ráp để sản xuất sản phẩm mới.

Việc phân bổ vật tư tạo điều kiện cho việc phân phối các thiết bị bảo hộ cá nhân cực kỳ thiết yếu đến “điểm nóng” để tiếp tế ngay lập tức. Các tiểu bang báo cáo về các vật tư và có thể yêu cầu hỗ trợ khi họ gặp phải tình trạng thiếu hụt.

Nhóm Công tác Chuỗi Cung ứng đang làm việc với các nhà phân phối thương mại lớn để tạo điều kiện phân phối nhanh chóng các nguồn lực quan trọng đang trong tình trạng thiếu hụt đến các địa điểm nơi cần đến chúng nhất. Sự hợp tác này cho phép FEMA và các đối tác liên bang của FEMA thực hiện một cách tiếp cận trên toàn nước Mỹ để chiến đấu với COVID-19. Nhóm công tác đang cung cấp cho các nhà phân phối thông tin cập nhật về các địa điểm trên toàn quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 hoặc là những nơi có nhu cầu lớn nhất về các nguồn lực ở hiện tại và trong tương lai. Các nhà phân phối đã đồng ý tập trung lượng phân phối của họ vào các khu vực này để giảm bớt những khó khăn của người dân Mỹ.

Một ví dụ quan trọng của sự hợp tác hành động này là Dự án Đường Hàng không (Project Air Bridge). Tuyến đường hàng không được tạo ra để giảm thời gian các nhà phân phối vật tư y tế của Hoa Kỳ nhận thiết bị bảo hộ cá nhân và các vật tư quan trọng khác vào đất nước cho khách hàng tương ứng của họ. FEMA chi trả chi phí để đưa vật tư qua đường hàng không vào Hoa Kỳ từ các nhà máy ở nước ngoài, giảm thời gian vận chuyển từ vài tuần xuống vài ngày.

Các chuyến bay từ nước ngoài đến các sân bay trung tâm đang vận hành để phân phối đến các điểm nóng và các địa điểm trên toàn quốc thông qua các chuỗi cung ứng thường xuyên. Chuyến bay đến không có nghĩa vật tư sẽ được phân phối tại các địa điểm tại trung tâm đang vận hành đó.  Theo thỏa thuận với các nhà phân phối, 50 phần trăm vật tư trên mỗi máy bay là dành cho khách hàng trong các khu vực điểm nóng với các nhu cầu quan trọng nhất. 50 phần trăm còn lại được đưa vào chuỗi cung ứng bình thường của các nhà cung ứng dành cho khách hàng của họ ở các khu vực khác trên toàn quốc.  HHS và FEMA xác định các khu vực điểm nóng dựa trên dữ liệu của CDC.

Hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể phân phối hiệu quả các nguồn lực quan trọng này cho các bệnh viện, viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc dài hạn, dịch vụ y tế trước khi tới bệnh viện, chính quyền tiểu bang và địa phương và các cơ sở quan trọng khác để chăm sóc người dân Mỹ trong đại dịch này.

Tags:
Cập nhật lần cuối