Quý Vị Hỏi: Tôi là người thuê, vậy tôi có được trợ giúp từ FEMA không?

Release Date:
Tháng 9 5, 2021

Những người thuê nhà ở 25 Giáo xứ của Louisiana* chỉ định được Hỗ Trợ Cá Nhân cho người bị thiệt hại, tổn thất hoặc không thể sống trong nhà của họ sau Bão Ida, có thể đủ điều kiện được trợ giúp từ FEMA và Cơ Quan Tiểu Thương (Small Business) Hoa Kỳ.

Hỏi: Tôi là người thuê; vậy tôi có thể nộp đơn xin FEMA trợ giúp không?

Đáp: Có, người thuê có thể nộp đơn xin FEMA trợ giúp thảm họa. Nếu quý vị có bảo hiểm người thuê thì nên gọi hãng bảo hiểm của quý vị để nộp đơn xin bồi hoàn. Nếu quý vị được bảo hiểm thì phải cung cấp thông tin bảo hiểm của quý vị, có thể gồm trang khai thông tin, dàn xếp hoặc từ chối bảo hiểm.

Hỏi: Với tư cách là người thuê, tôi có thể đủ điều kiện được những loại trợ giúp nào?

Đáp: Có thể được tiền trợ cấp để trả tiền thuê hoặc trả tiền cho một nơi ở khác trong thời gian chờ nhà quý vị

thuê được sửa chữa hoặc cho đến khi vào ở được. Có thể dùng trợ cấp tiền thuê để ký thác tiền cọc, trả tiền thuê và chi phí tiện ích thiết yếu, như khí đốt và nước. Không được dùng tiền trợ cấp để trả riêng hóa đơn truyền hình cáp hoặc internet.

Hỏi: Tôi có thể dùng tiền trợ cấp hỗ trợ tiền thuê để ở khách sạn/nhà nghỉ không?

Đáp: Có thể dùng tiền trợ cấp để ở một nơi tạm thời khác, gồm cả khách sạn/nhà nghỉ. Tiền trợ cấp hỗ trợ tiền thuê tương đương với Giá Thuê Thị Trường Công Bằng (Fair Market Rent, hayFMR) cho nơi có nhà là nơi ở chánh.

Hỏi: Tôi đã ở trong khách sạn và tự trả tiền, tôi có thể được bồi hoàn chi phí không?

Đáp: Quý vị có thể đủ điều kiện được bồi hoàn chi phí thuê trọ xuất túi nếu quý vị không được bảo hiểm bao trả, như chi phí sinh hoạt phụ trội hay không được sử dụng hoặc được trợ giúp nơi ở từ nguồn khác như tổ chức tự nguyện. Chi phí đủ điều kiện có thể bao gồm chi phí thuê phòng, tiền thuế trả cho khách sạn hoặc người cung cấp nơi ở khác.

Hỏi: Tôi đã nghe về chương trình gọi là Trợ Giúp Nơi Ở Chuyển Tiếp (Transitional Sheltering Assistance, hay TSA), chương trình này có giống như hỗ trợ tiền thuê không?

Đáp: TSA là một chương trình FEMA được chấp thuận cho thảm họa này. Chương trình này cung cấp nơi ở ạm thời, ngắn hạn tại khách sạn/nhà nghỉ tham gia chương trình và FEMA trực tiếp trả tiền. Những người sống sót không được xin TSA. FEMA sẽ liên lạc với những người đủ điều kiện để hỏi về điều kiện của họ.

Hỏi: Tài sản cá nhân của tôi bị hư hại, vậy có trợ giúp tài chánh nào cho những thiệt hại của tôi không? Đáp: Có sẵn trợ giúp cho những người sống sót đủ điều kiện, gồm cả những người thuê, cho những chi phí cần thiết không được bảo hiểm và bảo hiểm dưới mức, và nhu cầu nghiêm trọng do Bão Ida.

Người thuê nhà cũng có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài sản cá nhân thiết yếu và chi phí khác liên quan đến thảm họa. Những hỗ trợ này có thể bao gồm thay thế hoặc sửa chữa tài sản cá nhân cần thiết, như đồ đạc trong nhà, thiết bị gia dụng, quần áo, sách giáo khoa hoặc tiếp liệu học tập; thay thế hoặc sửa dụng cụ và thiết bị khác liên quan đến công việc; sửa chữa xe cộ; và hóa đơn y tế/nha khoa.

Hỏi: Có phải trả lại tiền trợ cấp từ FEMA không?

Đáp: Không. Tiền trợ cấp không phải tiền vay và không phải hoàn trả. Tiền trợ cấp không phải là lợi tức chịu thuế và sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện được quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid hoặc Chương Trình Phụ Cấp Dinh Dưỡng (Supplemental Nutrition Assistance Program, hay SNAP).

Hỏi: Cách nào để tôi nộp đơn xin trợ giúp FEMA?

Đáp: Những người sống sót ở một trong những giáo xứ chỉ định được Hỗ Trợ Cá Nhân có thể nộp đơn xin FEMA trợ giúp theo cách trực tuyến tại www.disasterassistance.gov hoặc qua điện thoại theo số 1-800-621- 3362, TTY 1-800-462-7585, hoặc sử dụng dịch vụ tiếp âm, như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel, cung cấp cho FEMA số gọi cho dịch vụ này.

*Đối với DR-4611-LA, 25 giáo xứ chỉ định được TSA là : Ascension, Assumption, East Baton Rouge, East Feliciana, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa,

Terrebonne, Washington, West Baton Rouge và West Feliciana

Tags:
Cập nhật lần cuối