Hiểu rõ về Thư từ FEMA gửi cho bạn

Release Date:
Tháng 1 31, 2023

Người dân California đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA cho những thiên tai bão và lũ lụt gần đây sẽ nhận được thư xác định từ FEMA. Thư có thể nêu ra rằng bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc từ chối. Người nộp đơn sẽ nhận được lý do giải thích cho việc không đủ điều kiện và những gì họ cần làm để kháng nghị lại quyết định đó. Thường thì họ chỉ cần gửi thêm thông tin.

Hãy đọc thư từ FEMA của bạn thật cẩn thận

 • Nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ của FEMA, thư sẽ nêu rõ số tiền hỗ trợ và các khoản tiền phải được sử dụng như thế nào. Nếu thư của bạn nêu ra rằng bạn không đủ điều kiện ở lần này, thì thư cũng sẽ giải thích tại sao và cho bạn biết cách thức bạn có thể kháng nghị lại quyết định đó.
 • Nhiều khi, người nộp đơn xin không gửi kèm theo các tài liệu mà FEMA muốn nhận và như vậy chỉ cần cung cấp thêm thông tin. Ví dụ về những giấy tờ tài liệu có thể làm bằng chứng về phạm vi bảo hiểm, thanh toán các khoản yêu cầu bảo hiểm, chứng minh về nhân thân, chứng minh về chỗ ở, chứng minh về sở hữu và/hoặc chứng minh rằng tài sản bị thiệt hại là nơi sinh sống chính yếu của người nộp đơn xin hỗ trợ.

Bạn có 60 ngày để gửi kháng nghị đến FEMA

 • Nếu bạn không đồng ý với quyết định của FEMA về việc liệu bạn có đủ tiêu chuẩn nhận hỗ trợ hay số tiền hỗ trợ bạn được cấp, bạn có thể gửi thư kháng nghị đến FEMA kèm những tài liệu hỗ trợ cho yêu cầu của bạn.
 • Quan trọng nhất của quá trình kháng nghị đó là biết được các mốc thời hạn. 60 ngày tính từ ngày trên thư xác định của FEMA. Hãy khoanh lại ngày đó trên lịch của bạn để nhắc bạn đó chính là ngày cuối cùng để gửi kháng nghị đến FEMA. Lưu ý là sau khi FEMA nhận được thư của bạn, bạn có thể nhận được một cuộc điện thoại hoặc thư theo dõi yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Gửi kèm bằng chứng để hỗ trợ cho yêu cầu kháng nghị của bạn

Phải lưu ý gửi kèm những tài liệu hoặc thông tin mà FEMA đề nghị cung cấp. Có các tài liệu phù hợp cho mỗi yêu cầu sẽ giúp cho FEMA chống gian lận và lừa đảo. Đây là những giấy tờ bạn có thể cần phải gửi kèm thư kháng nghị của mình:

 • Bản sao thư xác định của FEMA.
 • Thư bảo hiểm: Công ty bảo hiểm của bạn có thể chỉ chi trả cho bạn một phần những gì bạn cần để sửa ngôi nhà của bạn, nó không đủ để giúp bạn có được một địa điểm khác, hay nó không đủ để thay thế những tài sản nhất định. Lưu ý là theo luật FEMA không thể chi trả cho bạn các chi phí mà công ty bảo hiểm của bạn đã chi trả.
 • Bằng chứng về nơi ở: Bản sao hoá đơn điện/nước, giấy phép lái xe, giấy tờ thuê hoặc sao kê ngân hàng, giấy của trường học, đăng ký xe cơ giới hoặc thư của chủ lao động. Tất cả những giấy tờ này đều có thể được sử dụng để chứng minh cho ngôi nhà hoặc nơi thuê bị thiệt hại là nơi sinh sống chính của bạn. ''Chính'' có nghĩa là bạn sống ở đó trên 6 tháng một năm.
 • Bằng chứng sở hữu: Các giấy tờ về cầm cố hoặc bảo hiểm; hoá đơn thuế hoặc chứng thư; các hoá đơn cho những sửa chữa lớn hoặc cải tạo trước đây tính ngược lại đến năm 2016; thư đỗ xe nhà di động hoặc giấy của toà án. Nếu tài liệu của quý vị bị thất lạc hoặc bị phá hủy, hãy truy cập www.usa.gov/replace-vital-documents để biết thông tin về cách thay thế chúng.
 • Tạm tính của các nhà thầu cho việc sửa chữa nhà.

Gửi qua bưu điện, Fax hoặc tải lên Thư kháng nghị của bạn, và đừng quên ký và ghi ngày vào đó

Bạn có 60 ngày tính từ ngày trên thư xác định của FEMA để gửi thư, gửi fax hoặc tải lên thư kháng nghị của bạn nếu bạn muốn FEMA xét lại quyết định đầu tiên của họ. Ký và ghi ngày vào thư kháng nghị của bạn. Và đừng quên ghi vào số đơn FEMA gồm 9 chữ số của bạn, số hỗ trợ thiên tai (DR-4683-CA), và các tài liệu bạn có thể cung cấp làm bằng chứng.

 • Gửi thư qua bưu điện: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055
 • Qua fax: 800-827-8112, Attention: FEMA

Tạo tài khoản hỗ trợ thiên tai

 • Một cách dễ dàng để cung cấp thông tin bổ sung cần thiết đó là tạo một tài khoản trực tuyến và tải lên đó những tài liệu. Để tạo tài khoản hoặc tải lên tài liệu, hãy vào trang www.DisasterAssistance.gov, nhấn vào “Check Your Application and Log In” và làm theo chỉ dẫn.

Điều bạn có thể trông đợi sau khi nộp thư kháng nghị

 • Bạn đã viết yêu cầu kháng nghị và gửi đến FEMA trong vòng 60 ngày sau khi bạn nhận được thư xác định của FEMA. Giờ thì thế nào? Bạn có thể nhận được một cuộc gọi hoặc một bức thư từ FEMA yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Hoặc FEMA có thể lên kế hoạch một cuộc kiểm tra khác đến ngôi nhà ở chính của bạn. Dù thế nào, một khi bạn đã gửi kháng nghị đến FEMA, bạn có thể chờ thư quyết định trong vòng 90 ngày sau khi FEMA nhận được yêu cầu của bạn.

Bạn có còn có câu hỏi về thư FEMA của bạn không?

 • Nếu bạn có câu hỏi về thư FEMA của bạn, hãy gọi đến FEMA Đường dây trợ giúp 800-621-3362. Nếu bạn sử dụng dịch vụ phát video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp số điện thoại cho FEMA cho dịch vụ đó. Nhân viên trực điện thoại hỗ trợ làm việc hàng ngày từ 7h sáng đến 11h đêm. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn.
 • Bạn cũng có thể đến bất kỳ Disaster Recovery Center (Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai). Tìm trung tâm tại đây: DRC Locator (fema.gov).
Tags:
Cập nhật lần cuối