Các Câu hỏi Thường gặp về Hỗ trợ Thảm họa của FEMA

Release Date:
Tháng 8 26, 2023

Các cư dân của Maui bị ảnh hưởng bởi các trận cháy rừng bắt đầu từ ngày 8 Tháng Tám có thắc mắc về điều kiện hội đủ để nhận hỗ trợ thảm họa từ FEMA. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi mà quý vị thường gặp: 

H: Nếu tôi nhận được sự trợ giúp từ Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ hoặc một cơ quan tình nguyện khác sau trận cháy rừng, tôi có đủ điều kiện để được nhận trợ giúp từ FEMA không?  

Đ: Nếu nhà của quý vị bị phá hủy hoặc kết cấu bị hư hỏng nghiêm trọng do cháy rừng, quý vị được khuyến khích nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA. Ngay cả khi quý vị nhận được trợ giúp từ Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ hoặc các cơ quan tình nguyện khác, quý vị vẫn sẽ cần phải hoàn thành đơn xin hỗ trợ của FEMA để được xem xét nhận hỗ trợ thảm hoạ liên bang.    

H: Tôi đã làm xin hỗ trợ của FEMA và được thông báo rằng tôi không đủ điều kiện để được nhận trợ giúp. Điều đó có nghĩa rằng tôi không thể nhận được trợ giúp nào từ FEMA phải không?  

Đ: Không. Có rất nhiều loại hình trợ giúp mà quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận. Nếu quý vị không chắc chắn về lý do tại sao mình bị cho là không đủ điều kiện để nhận một loại trợ giúp từ FEMA, hãy trao đổi với chuyên gia qua Đường dây Trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362. Trước khi viết thư yêu cầu FEMA xem xét lại quyết định của họ, quý vị cũng có thể đến bất kỳ Trung Tâm Khắc phục Hậu quả Thảm họa nào đang hoạt động. Các chuyên gia ở đó cũng có thể giúp quý vị tải những tài liệu lên tài khoản của mình. Để tìm một trung tâm gần quý vị, hãy truy cập  fema.gov/drc

H: Các khoản được bảo hiểm của tôi chi trả không đáp ứng được tất cả nhu cầu để giúp tôi khắc phục hậu quả sau thảm họa. Tôi có thể nộp đơn xin nhận hỗ trợ bổ sung từ FEMA không? 

Đ: Có, quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ bổ sung của FEMA. Nếu quý vị đã nhận được khoản chi trả tối đa từ công ty bảo hiểm của mình và vẫn còn các nhu cầu liên quan đến thảm họa chưa được đáp ứng, quý vị hãy viết thư cho FEMA và giải thích các nhu cầu của mình. Đồng thời gửi kèm cả các chứng từ giải quyết bảo hiểm từ công ty bảo hiểm của quý vị 

H: Những người trong hộ gia đình của tôi có thể tự nộp riêng xin trợ giúp từ FEMA không? 

Đ: Có. Thông thường, mỗi hộ gia đình chỉ có thể nộp một đơn xin hỗ trợ. Tuy nhiên, ở Hawaii, nơi nhiều thế hệ gia đình cùng sống trong một ngôi nhà và một vài người không có họ hàng gì với nhau có thể cùng sống trong một ngôi nhà dành cho hộ gia đình, những người nộp đơn được khuyến khích viết thư cho FEMA để giải thích hoàn cảnh sống của họ nếu FEMA gửi quyết định không đủ điều kiện nhận trợ giúp tới cho họ sớm. Quý vị có thể giải thích rằng ngôi nhà bị phá huỷ là nơi ở chính (nơi quý vị đã ở hơn sáu tháng /năm) nhưng đây là một hộ gia đình riêng biệt, không chung hộ gia đình với người nộp đơn khác mà có cùng địa chỉ. Hãy gọi đến Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để tìm hiểu thêm về những chứng từ hỗ trợ mà quý vị sẽ cần gửi. 

H: Tôi đã mất người thân trong trận cháy rừng ở Maui. FEMA có thể hỗ trợ chi phí mai táng không? 

Đ: Việc mất đi người thân là một bi kịch không thể tưởng tượng được. FEMA đang cân nhắc chính sách của mình để đảm bảo rằng chúng tôi đang làm tất cả những điều có thể để trợ giúp quý vị. Các chi phí tang lễ đủ điều kiện bao gồm chi phí mua quan tài hoặc bình đựng tro cốt, dịch vụ tang lễ và dịch vụ chuyên trở người mất và/hoặc tối đa hai thành viên trong gia đình đến khu vực để nhận dạng người thân của quý vị, nếu chính quyền tiểu bang/địa phương yêu cầu. Để yêu cầu được trợ giúp về tang lễ, trước hết quý vị phải nộp đơn xin hỗ trợ cho FEMA. Để biết thêm thông tin, hãy trao đổi với chuyên viên của FEMA tại  bất kỳ Trung Tâm Khắc phục Hậu quả Thảm họa nào đang hoạt động. (Tìm một trung tâm tại đây: fema.gov/drc) Quý vị cũng có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. 

H: Nếu tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, thì người khác trong hộ gia đình của tôi có thể nộp đơn xin trợ giúp của FEMA không?  

Đ: Có. Để hội đủ điều kiện xin trợ giúp từ Chương trình Cá nhân và Hộ gia đình của FEMA, quý vị hoặc thành viên trong gia đình quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài không phải là công dân Hoa Kỳ thì cần có đủ điều kiện. Tuy nhiên, các gia đình không có giấy tờ với hiện trạng diện nhập cư đa dạng chỉ cần một thành viên gia đình cùng với số An sinh Xã hội để đăng ký. Thành viên gia đình có thể là trẻ vị thành niên là công dân Hoa Kỳ, cư dân không phải công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài đủ điều kiện. 

  • Một trẻ vị thành niên phải sống cùng với phụ huynh hoặc người giám hộ làm đơn thay mặt trẻ. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng nhập cư hoặc ký tên vào bất kỳ tài liệu nào liên quan đến tình trạng nhập cư của họ. 
  • Người nước ngoài đủ điều kiện là một thuật ngữ pháp lý được định nghĩa bao gồm thường trú nhân hợp pháp hoặc người có “thẻ xanh”; người được công nhận là người lánh nạn; người được chấp thuận là người tị nạn; người được hoãn trục xuất; người có thị thực “T” hoặc “U”; hoặc những người được công nhận là người nhập cư Cuban và Haitian 
  • Tất cả các trung tâm khắc phục hậu quả thảm họa của chúng tôi đều là nơi an toàn để mọi người nhận được trợ giúp, bất kể tình trạng nhập cư của quý vị.  

H: Tại sao FEMA lại chỉ tôi đến Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ để vay tiền? 

Đ: FEMA có thể giới thiệu quý vị với SBA ngay cả khi quý vị không sở hữu một cơ sở kinh doanh hoặc một ngôi nhà. Các khoản vay SBA là nguồn quỹ phục hồi sau thảm họa lớn nhất của liên bang dành cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các khoản vay hỗ trợ thảm họa với lãi suất thấp có thể được cung cấp để bù đắp cho những tổn thất không được bảo hiểm hoặc các nguồn hỗ trợ khác bồi thường đầy đủ. Việc hoàn tất khoản vay SBA là một phần quan trọng của quy trình. Nếu SBA không thể phê duyệt đơn xin vay của quý vị, SBA có thể giới thiệu quý vị đến chương trình Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Khác của FEMA để được nhận thêm các trợ giúp. Việc không gửi lại đơn xin hỗ trợ có thể khiến quý vị không đủ điều kiện nhận các trợ giúp khác của FEMA liên quan đến việc sửa chữa ô tô sau thảm họa, nhận các vật dụng thiết yếu cho gia đình và các chi phí cần thiết liên quan đến thảm họa.   

H: Khoản trợ giúp thảm họa của FEMA có ảnh hưởng đến các khoản thanh toán An Sinh Xã Hội hoặc các quyền lợi khác của chính phủ không? 

Đ: Không. Trợ giúp của FEMA được miễn thuế và không ảnh hưởng đến An sinh Xã hội, Medicare hoặc Medicaid. Cứu trợ của FEMA không ảnh hưởng đến các quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, hoặc SNAP; hoặc các chương trình liên bang về phúc lợi và quyền lợi khác.  

H: Làm cách nào để tôi đủ điều kiện nhận khoản thanh toán 700 USD mà FEMA cung cấp cho những nạn nhân sau trận cháy rừng?  

Đ: FEMA có thể cung cấp hỗ trợ tài chính theo chương trình Hỗ trợ Nhu cầu Khác cho những người nộp đơn có nhu cầu cấp thiết hay thiết yếu. Hỗ trợ Nhu cầu Thiết yếu giới hạn thanh toán một lần ở mức $700 đối với mỗi hộ gia đình. Quý vị có thể sẽ phải chuyển khỏi nơi ở chính của mình hoặc quý vị cần trợ giúp để chuyển từ nơi ở chính trước khi xảy ra thảm họa đến nơi trú ẩn tạm thời khác. Nhu cầu cấp thiết hay thiết yếu là những đồ dùng giúp cứu mạng và duy trì sự sống và bao gồm nhưng không chỉ gồm: nước, thực phẩm, đồ sơ cứu, thuốc kê toa, sữa công thức cho trẻ sơ sinh, tã lót, tiếp liệu y tế tiêu dùng, thiết bị y tế lâu bền, vật dụng vệ sinh cá nhân, và nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển. 

H: Tôi là người thuê nhà. Tôi có thể nhận trợ giúp từ FEMA không? 

Đ: Có. Những người thuê nhà có nhà cửa và tài sản bị thiệt hại do trận cháy rừng có thể nộp đơn xin hỗ trợ từ liên bang. Quỹ tài trợ FEMA có thể giúp chi trả cho nhà ở tạm thời. Những người thuê nhà có thể cũng đủ điều kiện để nhận tài trợ để  thay thế hoặc sửa chữa tài sản cá nhân cần thiết như phương tiện di chuyển, đồ nội thất, thiết bị, quần áo, các nhu cầu về chăm sóc y tế/nha khoa do thảm họa, sách giáo khoa hoặc đồ dùng học tập.  

H: Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Có ai ở FEMA nói được ngôn ngữ của tôi không?  

Đ: Có. Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày, bảy ngày/ tuần, cùng với các chuyên viên nói được nhiều ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng một dịch vụ tiếp âm video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại của quý vị dành cho dụng dịch vụ đó. FEMA cũng cung cấp các dịch vụ miễn phí để giúp các nạn nhân giao tiếp với nhân viên của FEMA qua điện thoại hoặc tại các Trung Tâm Khắc phục Hậu quả Thảm họa. Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cũng được cung cấp theo yêu cầu tại các trung tâm khắc phục hậu quả. Để xác định vị trí của trung tâm khắc phục hậu quả hãy truy cập fema.gov/drc

  • Để trao đổi với nhân viên tổng đài qua Đường dây Trợ giúp của FEMA bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy nhấn phím 2. Để nói chuyện với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, nhấn phím 3 

Để biết thông tin mới nhất về quá trình khôi phục trận cháy rừng Maui, hãy truy cập mauicounty.govfema.gov/disaster/4724. Theo dõi @FEMARegion9trên Twitter và tại facebook.com/fema.  

Tags:
Cập nhật lần cuối