FEMA Gọi điện – Khi FEMA Không Liên lạc Được với Quý vị

Release Date:
Tháng 3 31, 2021

Giữ liên lạc. Tùy vào quý vị

FEMA thường cần liên lạc với đương đơn để hoàn thành đơn, đặt lịch hẹn kiểm tra qua mạng, hoặc xác nhận một nhu cầu tiếp diễn đối với một giải pháp nhà ở. Họ sẽ gọi điện vào số mà quý vị cung cấp khi điền đơn của mình.

Nếu quý vị đã đăng ký xin hỗ trợ thảm họa với FEMA, hãy nhớ “giữ liên lạc”. Nếu quý vị đổi địa chỉ hay số điện thoại — dù chỉ là tạm thời — hãy cập nhật thông tin đó với FEMA. Thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc tiếp nhận hỗ trợ. Tốt hơn là quý vị nên cung cấp một số điện thoại liên lạc thứ yếu — cả điện thoại di động và điện thoại cố định (nếu quý vị có). Quý vị nên liên hệ với FEMA nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các thông báo về điều kiện hội đủ từ FEMA.

Nếu quý vị cho là mình lẽ ra đã nhận được cuộc gọi từ FEMA, có thông tin để bổ sung vào hồ sơ của mình, hoặc đơn giản là chỉ muốn xem tiến độ của việc duyệt đơn, hãy liên lạc với FEMA để được chắc chắn.

Đương đơn sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như điện thoại video, InnoCaption hoặc CapTel, nên cung cấp số cụ thể của quý vị được chỉ định cho dịch vụ đó. Điều quan trọng là FEMA có thể liên lạc với quý vị, và quý vị nên biết rằng các cuộc gọi điện thoại từ FEMA có thể đến từ một số không xác định.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị luôn có thể gọi Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). 

Quý vị cũng có thể truy cập disasterassistance.gov để cập nhật tài khoản trực tuyến của mình nếu quý vị đã lập tài khoản.

Trước cơn bão tiếp theo, cộng đồng người điếc được khuyến khích xem tài liệu “Preparing Makes Sense for People with Disabilities and Other Access and Functional Needs- YouTube” (Việc Chuẩn bị là Hợp lý với Người Khuyết tật và có các Nhu cầu về Tiếp cận và Chức năng Khác- YouTube), một video của FEMA được trình bày bằng Tiếng Anh và ASL.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Zeta, hãy truy cập Bão Zeta Louisiana (DR-4577-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Tuyết, hãy truy cập Bão Tuyết Nghiêm trọng Louisiana (DR-4590-LA). Hoặc, theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Cập nhật lần cuối