Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4734

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

64

Do địa lý độc đáo và bờ biển rộng lớn, tiểu bang Florida thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Khi khả năng phục hồi bắt đầu từ nơi nhà ở, FEMA mạnh mẽ khuyến khích các chủ nhà ở Florida thực hiện các biện pháp giảm thiểu ngay từ bây giờ, để chuẩn bị cho quý vị và gia đình quý vị trước những thảm họa tiềm ẩn trong tương lai.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trong một sự thể hiện đáng chú ý về hiệu quả và sự cống hiến, FEMA đã nhanh chóng kích hoạt chương trình Nhà ở Trực tiếp để hỗ trợ những nạn nhân của cơn bão Idalia. Tính đến ngày 23 tháng 1, FEMA đã đặt tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi cơn bão Idalia vào các nhà ở di động tạm thời, đánh dấu việc hoàn thành thành công quá trình “cấp giấy phép”.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Chứng nhận lại là một quá trình mà FEMA sử dụng để đánh giá lại tính đủ điều kiện của người cư trú tại Nhà ở Trực tiếp thông qua các chuyến thăm viếng hàng tháng. Giúp thúc đẩy người cư trú hoàn thành Kế hoạch Nhà ở Vĩnh viễn.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Những nạn nhân sau cơn bão Idalia đã được chấp thuận cho các Căn Nhà ở Tạm thời có thể ở lại các căn nhà do FEMA cung cấp trong tối đa 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thảm họa trong khi đảm bảo giải pháp nhà ở vĩnh viễn. Tuy nhiên, họ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của sự cho Phép có thể Thu hồi hoặc Thỏa thuận Nhà ở Tạm thời với FEMA.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Đối với những cư dân Florida đã nộp đơn xin hỗ trợ từ FEMA, điều rất quan trọng là giữ liên lạc với FEMA. Xin vui lòng giữ liên lạc với FEMA để cung cấp bất kỳ thông tin mới nào về đơn đăng ký của quý vị hoặc nhận trả lời cho các câu hỏi liên quan đến tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.