Trợ giúp $820 triệu của Liên bang trong sáu tháng để phục hồi cơn bão Idalia

Release Date Release Number
60
Release Date:
Tháng 3 12, 2024

Sáu tháng sau khi cơn bão Idalia tấn công Florida Big Bend như một cơn bão lớn cấp 3, FEMA và các đối tác liên bang đã cung cấp hơn $820 triệu để hỗ trợ phục hồi thảm họa. 

FEMA đã cung cấp $82.5 triệu tài trợ hỗ trợ cá nhân cho hơn 35,000 nạn nhân đủ điều kiện. Hơn 7,000 người sống sót đã được hỗ trợ cho thuê nhà để giúp trả tiền cho chỗ ở trong khi họ sửa chữa hoặc xây dựng lại ngôi nhà bị hư hại do thảm họa. 

FEMA đã cung cấp $295 triệu tài trợ hỗ trợ công cho tiểu bang Florida để giúp chính quyền tiểu bang và địa phương và một số tổ chức phi lợi nhuận với các dự án ứng phó khẩn cấp. Nhiều dự án đang được phát triển. 

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt $78.6 triệu cho các khoản vay thảm họa lãi suất thấp cho chủ nhà, người thuê nhà, chủ doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân. 

Với 5,210 đơn khiếu nại được nộp, Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia đã đóng lại gần 98% hồ sơ và trả lại $364 triệu cho các chủ hợp đồng để khôi phục nhà cửa và doanh nghiệp. Tổng cộng, các nhóm Tiếp cận Giáo dục Cộng đồng Giảm thiểu Nguy hiểm đã tư vấn cho hơn 12,000 nạn nhân về tầm quan trọng của bảo hiểm lũ lụt và các biện pháp giảm thiểu khác.

Hơn 230 nhân viên FEMA được triển khai đến tiểu bang, làm việc với Bộ phận Quản lý Khẩn cấp Florida và các đối tác khác trong việc phục hồi Idalia.

Ngay sau cơn bão, các nhóm Hỗ trợ Nạn nhân sau thảm họa của FEMA đã đến từng nhà trong các cộng đồng bị ảnh hưởng để giúp những người sống sót nộp đơn xin hỗ trợ. Các thanh tra viên của FEMA đã thực hiện hơn 42,000 cuộc kiểm tra tại nhà cho những nạn nhân đã nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa liên bang. 

Tại các quận Dixie, Gilchrist, Hamilton, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Suwannee và Taylor, FEMA đang cung cấp nhà ở tạm thời cho những nạn nhân đủ điều kiện có nhà không thể ở được vì cơn bão. Kể từ ngày 23 tháng 1, tất cả những người sống sót đủ điều kiện đều được cung cấp các đơn vị nhà ở tạm thời của FEMA.

FEMA đã vận hành 38 Trung tâm Khôi phục Thảm họa, bao gồm 18 trung tâm phục hồi di động, với gần 20,000 lượt truy cập của những nạn nhân. 

Khi cơn bão Idalia gây ra những tác động lớn đến các cộng đồng nông thôn với cảnh quan nông nghiệp rộng lớn và đa dạng, FEMA và bang Florida đã mở hai Trung tâm Phục hồi Nông dân để phục vụ nông dân tốt hơn. Các trung tâm đóng vai trò như một cửa hàng hỗ trợ một cửa, nơi nông dân nói chuyện với nhiều cơ quan liên bang và tiểu bang về các nguồn lực sẵn có để giúp họ phục hồi.

FEMA tiếp tục làm việc với chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương và các tổ chức tự nguyện trên cơ sở liên tục để xác định nhu cầu chưa được đáp ứng của những nạn nhân và giúp điều hướng hỗ trợ và nguồn lực sẵn có. 

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Idalia, hãy truy cập floridadisaster.org/info và fema.gov/disaster/4734. Theo dõi FEMA trên X, trước đây là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối