Balita at Media: Sakuna 4734

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

56

Anim na buwan matapos tumama ng Bagyong Idalia sa Florida Big Bend bilang isang pangunahing bagyo na may Kategorya 3, ang FEMA at ang mga pederal na kasangga nito ay nagbigay ng higit sa $820 milyon upang makatulong sa pagbawi sa sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Dahil sa natatanging lokasyon at malawak na baybayin, ang estado ng Florida ay madalas na naapektuhan ng mga bagyo. Habang nagsisimula ang katatagan sa bahay, lubos na hinihikayat ng FEMA ang mga may-ari ng bahay sa Florida na gumawa ng mga hakbang sa pagpapagaan ngayon upang ihanda ka at ang iyong pamilya laban sa mga potensyal na sakuna.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Sa isang kapansin-pansin na pagpapakita ng kahusayan at dedikasyon, mabilis na isinagawa ng FEMA ang programa ng Direktang Pabahay nito upang matulungan ang mga nakaligtas sa Bagyong Idalia. Mula noong Enero 23, inilagay ng FEMA ang lahat ng karapat-dapat na sambahayan na apektado ng Bagyong Idalia sa mga pansamantalang yunit ng pabahay, na nagmamarka ng matagumpay na pagkumpleto ng proseso ng “licensing-in” (paglilisensya).
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang muling sertipikasyon ay isang proseso na ginagamit ng FEMA upang muling suriin ang pagiging karapat-dapat ng mga naninirahan sa Direktang Pabahay sa pamamagitan ng buwanang pagbisita. Nakakatulong ito upang hikayatin ang mga naninirahan na tuparin ang kanilang Permanenteng Plano sa Pabahay.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang mga nakaligtas sa Hurricane Idalia na naaprubahan para sa Temporary Housing Unit (Pansamantalang Yunit ng Pabahay) ay maaaring manatili sa mga yunit na ibinigay ng FEMA nang hanggang 18 buwan mula sa petsa ng deklarasyon ng sakuna habang nagtitiyak ng permanenteng solusyon sa pabahay. Gayunpaman, dapat nilang sundin ang mga tuntunin at kundisyon ng kanilang Revocable License o Temporary Housing Agreement (Pansamantalang Kasunduan sa Pabahay) sa FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.