FEMA Nhanh Chóng Huy Động Chương Trình Nhà Ở Trực Tiếp Để Hỗ Trợ Những Nạn Nhân Của Cơn Bão Idalia

Release Date Release Number
058
Release Date:
Tháng 1 26, 2024

Trong một sự thể hiện đáng chú ý về hiệu quả và sự cống hiến, FEMA đã nhanh chóng kích hoạt chương trình Nhà ở Trực tiếp để hỗ trợ những nạn nhân của cơn bão Idalia. Tính đến ngày 23 tháng 1, FEMA đã đặt tất cả các hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi cơn bão Idalia vào các nhà ở di động tạm thời, đánh dấu việc hoàn thành thành công quá trình “cấp giấy phép”.

FEMA đã làm việc chuyên cần để đưa những nạn nhân hội đủ điều kiện và cố gắng để họ sinh sống vào các nhà di động phù hợp càng nhanh càng tốt. “Nhóm Nhà ở Trực tiếp của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để hoàn tất một trong những nhiệm vụ nhà ở trực tiếp nhanh nhất,” Giám đốc Điều phối Liên bang FEMA Brett Howard cho biết.

Trong vòng 40 ngày đặc biệt sau khi phê duyệt chương trình, FEMA đã đưa nạn nhiên đầu tiên vào nhà di động tạm thời. Nhiều hộ gia đình hội đủ điều kiện đã có một nhà di động tạm thời được lắp đặt trên phần đất của họ và một số phần đất trong các công viên thương mại đã được cho thuê để đặt nhà di động của FEMA. 

Chương trình Nhà ở Trực tiếp là một thành phần quan trọng trong chiến lược ứng phó thảm họa của FEMA, cung cấp các giải pháp nhà ở tạm thời an toàn và chắc chắn cho những nạn nhân sau thảm họa hội đủ điều kiện khi họ điều hướng quá trình phục hồi của họ. Sau cơn bão Idalia, FEMA đã phê duyệt Hỗ trợ Nhà ở Tạm thời Trực tiếp tại 9 quận: Dixie, Gilchrist, Hamilton, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Suwannee và Taylor vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. 

Dân cư trú có thể hội đủ điều kiện ở trong xe kéo du lịch hoặc nhà di động do FEMA cung cấp trong tối đa 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thiên tai trong khi họ theo đuổi các lựa chọn nhà ở vĩnh viễn. Ba hộ gia đình đã chuyển ra khỏi các nhà di động ở tạm thời của FEMA sau khi hoàn tất Kế hoạch Nhà ở Vĩnh viễn của họ.

Việc đưa những nạn nhân vào các nhà di động liên quan đến những phức tạp như đặt hàng, lắp đặt, cấp phép, kết nối tiện ích và kiểm tra. Để đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ, FEMA làm việc với các ứng viên, chính quyền địa phương, các công ty tiện ích và những người khác để vượt qua các rào cản có thể ngăn các đơn vị sẵn sàng cho người ở. Cơ quan tiếp tục hợp lý hóa quy trình để đảm bảo rằng các hộ gia đình bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ cần thiết một cách kịp thời.

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Idalia, hãy truy cập floridadisaster.org/updates/ và fema.gov/disaster/4734. Theo dõi FEMA trên X, trước đây được gọi là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối