Người nhận nhà ở trực tiếp phải tuân thủ các thỏa thuận cho phép

Release Date:
Tháng 1 11, 2024

Những nạn nhân sau cơn bão Idalia đã được chấp thuận cho các Căn Nhà ở Tạm thời có thểở lại các căn nhà do FEMA cung cấp trong tối đa 18 tháng kể từ ngày tuyên bố thảm họa trong khi đảm bảo giải pháp nhà ở vĩnh viễn. Tuy nhiên, họ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của sự cho Phép có thể Thu hồi hoặc Thỏa thuận Nhà ở Tạm thời với FEMA.

 

Tuân thủ Thỏa thuận cấp phép

 

  • Chỉ những người được liệt kê trên giấy phép mới có thể sinh sống trong nhà ở và giấy phép không thể được chuyển giao cho bên khác. FEMA giữ quyền han ra vào căn nhà để thực hiện kiểm tra hoặc sửa chữa với thông báo 24 giờ. Trong trường hợp khẩn cấp, không cần thông báo.
  • Thỏa thuận cho phép yêu cầu người cư ngụ phải đưa ra một kế hoạch nhà ở lâu dài hoặc lâu dài và thể hiện bằng chứng về tiến trình hoàn thành kế hoạch đó. Nếu nhà ở dài hạn có sẵn, người cư ngụ có thể cần phải rời bỏ căn nhà. 
  • Tất cả những người cư ngụ trong nhà ở tạm thời phải hợp tác đầy đủ với FEMA để lên lịch các cuộc họp sẽ xác định tính hội đủ điều kiện tiếp tục của họ. Điều này bao gồm việc cung cấp quyền nhập cảnh của chủ đất để FEMA có thể đến thăm ngôi nhà bị hư hại của cư dân để đánh giá tiến độ sửa chữa.
  • Các cuộc họp về tính hội đủ điều kiện sẽ xác nhận rằng người cư trú đang đạt được tiến bộ đối với một kế hoạch nhà ở vĩnh viễn. Ví dụ về bằng chứng về tiến độ bao gồm biên lai sửa chữa hoặc hợp đồng thuê nhà ở mới đã ký.
  • Người cư ngụ không được phép lưu trữ hoặc sử dụng vỉ nướng, hố lửa, pháo hoa, bể chứa propan hoặc các chất dễ cháy khác bên trong thiết bị. 
  • Tối đa hai thú vật nuôi được cho phép. 
  • Người cư ngụ không được sơn hoặc thay đổi diện mạo bên trong hoặc bên ngoài của thiết bị. Tuy nhiên, những điều chỉnh nhỏ hội đủ điều kiện là hao mòn thông thường, như đặt đinh nhỏ vào tường để treo khung ảnh, được cho phép.
  • Những nạn nhân sinh sống trong các công viên thương mại phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định của công viên.
  • Vi phạm những điều kiện này hoặc bất kỳ điều kiện nào khác trong thỏa thuận cấp phép có thể dẫn đến phí phạt hoặc chấm dứt thỏa thuận. 
  • Những nạn nhân có thắc mắc về thỏa thuận nhà ở tạm thời hoặc giấy phép có thể thu hồi nên liên lạc với nhân viên vụ án của họ hoặc Đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362.

 

Để biết thông tin mới nhất về sự phục hồi của Florida sau cơn bão Idalia, hãy truy cập floridadisaster.org/updates/ và fema.gov/disaster/4734. Theo dõi FEMA trên X, trước đây được gọi là Twitter, tại twitter.com/femaregion4 và tại facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối