Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4720

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

32

Những cơn bão gần đây của Vermont cho thấy mức độ thiệt hại mà lũ lụt có thể gây ra. Bảo hiểm cho ngôi nhà hoặc doanh nghiệp của bằng hợp đồng từ Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) có thể giúp quý vị chuẩn bị – và phục hồi sau – lũ lụt tiếp theo.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Là một phần của quy trình hỗ trợ sau thảm họa, FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những người nạn nhân bị thảm họa thiên tai ở các Quận Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor, những người đã bị thiệt hại do các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất nghiêm trọng vào tháng 7, xác minh quyền sở hữu và nơi cư ngụ.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) sẽ mở cửa tại Jamaica (Windham County) lúc 8 giờ sáng vào ngày 9 tháng 8 nhằm để giúp các cư dân Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bắt đầu quá trình khôi phục. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC) sẽ mở cửa tại Johnson (Lamoille County) và Danville (Caledonia County) lúc 8 giờ sáng vào ngày 10 tháng 8 nhằm để giúp các cư dân Vermont bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bắt đầu quá trình khôi phục. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa thị trấn, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Trung tâm Khắc phục Thảm họa ở Springfield sẽ tạm thời đóng cửa lúc 5 giờ chiều vào ngày 10 tháng 8. Sẽ mở cửa trở lại lúc 1 giờ chiều, ngày 12 tháng 8; sau đó nó sẽ tiếp tục mở cửa theo giờ bình thường từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. hằng ngày. Hãy hợp tác với DRC, một cơ sở tạm thời được thành lập với sự hợp tác giữa Springfield, tiểu bang Vermont và FEMA, sẽ giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp từ FEMA, nộp tài liệu và trực tiếp trả lời các câu hỏi.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.