သတင်းများ နှင့် မီးဒီယာ ကပ်ဘေး 4720

သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ နှင့် အချက်အလက် စာရွက်များ

32

လတ်တလော ဗာမွန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မုန်တိုင်းကြောင့် ရေကြီးရေလျှံပြီး ပျက်စီးမှု ကြီးမားခဲ့ပါသည်။ သင့်အိမ်နှင့် လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတော် ရေဘေးအာမခံ အစီအစဉ်ဖြင့် အာမခံထားခြင်းဖြင့် သင့်အား လာမည့် ရေဘေးမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
illustration of page of paper အချက်အလက် စာရွက်များ |
ကပ်ဘေးအကူအညီဖြစ်စဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် FEMA သည် ပျက်စီးသော မူလနေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် နေထိုင်မှုတို့ကို စိစစ်ရန် လိုပါသည်။ ဇူလိုင်လတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်း၊ ရေကြီးရေလျှံမှု၊ မြေပြိုမှုနှင့် ကမ်းပြိုမှုများကြောင့် ကလေဒိုးနီးယား၊ ချီတန်ဒန်၊ လာမိုးလီး၊ အောရိန်း၊ အော်လင်းစ်၊ ရုလန်၊ ဝါရှင်တန်၊ ဝင်ဟမ်နှင့် ဝင်ဆာတို့၌ ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် ၎င်းတို့၏ အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နေထိုင်မှုကို စိစစ်ရာတွင် လွယ်ကူ ချောမောစေရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
illustration of page of paper အချက်အလက် စာရွက်များ |
ကပ်ဘေးဒဏ်မှ ပြန်လည်နလံထူရေးဆိုင်ရာဌာနများကို ဂျွန်ဆင် (လာမိုလီးကောင်တီ) နှင့် ဒန်ဗီးလ် (ကလေဒိုးနီးယား ကောင်တီ) တို့၌ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးဒဏ်ခံရသည့် ဗာမွန့်တွင် နေထိုင်သူများအား ပြန်လည် ထူထောင်ရေး စတင်ရန်အတွက် ကူညီပါမည်။ ပူးတွဲ- ကပ်ဘေးဒဏ်မှ ပြန်လည်နလံထူရေးဆိုင်ရာဌာန (DRC) သည် ဗာမွန့်ပြည်နယ်၊ ဘာတန်နှင့် FEMA တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် ယာယီဌာနဖြစ်ပြီး ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများ FEMA အကူအညီ လျှောက်ထားနိုင်ရန်၊ စာရွက်စာတန်းများ တင်ရန်နှင့် မေးခွန်းများကို လူကိုယ်တိုင် ဖြေကြားကူညီပေးရန် ကူညီပါမည်။
illustration of page of paper သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ |
ကပ်ဘေးဒဏ်မှ ပြန်လည်နလံထူရေးဆိုင်ရာဌာနကို ဂျမေးကား (ဝင်ဟမ်ကောင်တီ) ၌ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးဒဏ်ခံရသည့် ဗာမွန့်တွင် နေထိုင်သူများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စတင်ရန်အတွက် ကူညီပါမည်။ ပူးတွဲ- DRC သည် ဗာမွန့်ပြည်နယ်၊ စပရင်းဖီးလ်နှင့် FEMA တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် ယာယီဌာနဖြစ်ပြီး ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများ FEMA အကူအညီ လျှောက်ထားနိုင်ရန်၊ စာရွက်စာတန်းများ တင်ရန်နှင့် မေးခွန်းများကို လူကိုယ်တိုင် ဖြေကြားကူညီပေးရန် ကူညီပါမည်။
illustration of page of paper သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ |
ကပ်ဘေးဒဏ်မှ ပြန်လည်နလံထူရေးဆိုင်ရာဌာနကို စပရင်းဖီးလ်၌ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ ညနေ၅ နာရီတွင် ယာယီပိတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းဌာနကို သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး ပုံမှန်ဖွင့်ချိန်များအတိုင်း မနက် ၈ နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိ နေ့စဉ်ဖွင့်ပါမည်။ ပူးတွဲ- DRC သည် ဤမြို့၊ ဗာမွန့်ပြည်နယ်နှင့် FEMA တို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် ယာယီဌာနဖြစ်ပြီး ကပ်ဘေးဒဏ်သင့်သူများ FEMA အကူအညီ လျှောက်ထားနိုင်ရန်၊ စာရွက်စာတန်းများ တင်ရန်နှင့် မေးခွန်းများကို လူကိုယ်တိုင် ဖြေကြားကူညီပေးရန် ကူညီပါမည်။
illustration of page of paper သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များ |

PDF များ၊ ဂရပ်များ နှင့် မာလ်တီမီဒီယာ

ကပ်ဘေးဆိုင်ရာ မာလတီမီဒီယာအတွဲ ရှိ လူမှုကွန်ရက်နှင့် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတွင် အထွေထွေ ကပ်ဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကြောင်း ဆက်သွယ်ကူညီနိုင်ရန် ကြည့်ပါ။

file icon
Vermont; FEMA-4720-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4720-DR; Vermont as a result of severe storms and flooding during the period of July 7, 2023, and continuing.