alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, and Tornadoes

4630-DR-KY
Kentucky

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Ngày Công bố: Dec 12, 2021


Trợ giúp cho Cá nhân và Gia đình Sau một Thảm họa 

alert - warning

Nếu quý vị có bảo hiểm, quý vị nên nộp một đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm với công ty bảo hiểm của quý vị ngay. FEMA không thể hỗ trợ những tổn thất đã được bảo hiểm chi trả.

Làm đơn xin Hỗ trợ Thảm họa

Cách nhanh nhất để đăng ký là qua DisasterAssistance.gov. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng cách gọi 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) hoặc qua Ứng dụng di động FEMA.

Tìm hiểu quy trình làm hồ sơ .

Để được Trợ giúp Ngay lập tức

Tìm trợ giúp với các nhu cầu mà FEMA không được cho phép cung cấp. Kiểm tra với các viên chức quản lý tình huống khẩn cấp ở địa phương quý vị, các cơ quan tình nguyện hoặc gọi số 2-1-1 ở địa phương.

Họ Bảo Tôi Gọi điện cho Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã lập một Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến dành cho các chủ nhà, người thuê nhà và chủ doanh nghiệp để cung cấp câu trả lời đối với các câu hỏi về chương trình cho vay hỗ trợ thảm họa của SBA, giải thích quá trình làm hồ sơ và giúp mỗi người hoàn thành đơn xin vay bằng phương tiện điện tử.

Trung tâm Làm việc Trực tuyến & Trung tâm Cho Vay Hỗ trợ Thảm họa Trực tuyến
Thứ Hai - Thứ Sáu  |  9 a.m. – 6 p.m. |  FOCWAssistance@sba.gov |  (916) 735-1500

See more about SBA loans.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi.


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Additional Local Resources

All Disaster Recovery Centers (DRC) and the Mobile Registration Center will be closed Monday, Jan.17, 2022, in honor of Martin Luther King Jr. Day.

Additionally, beginning this weekend, including Jan. 16, all DRCs will be closed on Sundays.

Regular DRC hours are 8 a.m. to 6 p.m. local time Monday through Saturday, closed Sunday.

Mobile Registration Center Open

FEMA personnel at the centers can help residents who were affected by the Dec.10 severe storms and tornadoes apply for federal assistance.

MARSHALL COUNTY
Mobile Registration Intake Center #15
1003 Poplar Street, Benton, KY 42025

HOURS: Open 8 a.m. to 5 p.m., Mon. - Sat., daily until further notice.

Some Disaster Recovery Centers to Operate on a Rotating Schedule


Twelve Disaster Recovery Centers are part of a circuit and will operate on a rotating schedule. The centers will be in one location for a week and move to another location for a week. Five other recovery centers will operate as a fixed location.
Hours for all DRCs are 8 a.m. to 6 p.m. local time Monday through Saturday, until further notice. 

BARREN COUNTY DRC, Cave City Police Department, 103 Duke St., Cave City, KY 42127
Opening Jan. 4; closing on COB Jan. 9; reopening Jan. 21; closing on COB Jan. 27

LOGAN COUNTY DRC, Logan County Extension Services, 255 John Paul Road, Russellville, KY 42276
Opening Jan. 4; closing on COB Jan. 9; reopening Jan. 21; closing on COB Jan. 27

OHIO COUNTY DRC, Community Center/Justice Department, 130 E. Washington, Hartford, KY 42347
Opening Jan. 4; closing on COB Jan. 9; reopening Jan. 21; closing on COB Jan. 27

CHRISTIAN COUNTY DRC, Maddux Funeral Home, 338 E. Nashville St., Pembroke, KY 42266
Closing on COB Jan. 5; reopening Jan. 16; closing on COB Jan. 22

HICKMAN COUNTY DRC, County Cooperative Ext. Services, 329 James H. Phillips Drive, Clinton, KY 42031
Closing on COB Jan. 5; reopening Jan. 16; closing on COB Jan. 22

HART COUNTY DRC, Fairgrounds Building (without a fence), 2184 S. Dixie Hwy., Munfordville, KY 42765
Closing on COB Jan. 5; reopening Jan. 16; closing on COB Jan. 22

LYON COUNTY DRC, Old Convention Center, 3311 Lee. S. Jones Park Road, Eddyville, KY 42038
Opening on Jan. 10; closing on COB Jan. 13; reopening Jan. 25; closing on COB Jan. 31

MARION COUNTY DRC, 223 N. Spalding Ave., Lebanon, KY 40033
Opening Jan. 8; closing on COB Jan. 13; reopening Jan. 25; closing on COB Jan..31

TAYLOR COUNTY DRC, Old Firehouse, 1563 Greensburg Road, Campbellsville, KY 42718
Opening Jan. 8; closing on on COB Jan. 13; reopening Jan. 25; closing on COB Jan. 31

CALDWELL COUNTY DRC, Butler Gymnasium, 600 W. Main St., Princeton, KY 42445
Reopening Jan. 9; closing date TBD

MARSHALL COUNTY DRC, Joe Creason Community Center, 1600 Park Ave., Benton, KY 42025
Reopening Jan. 12; closing on COB Jan. 18

FULTON COUNTY DRC, Old Gibson Electric Membership Corp., 1702 Moscow Ave., Hickman, KY 42050
Reopening Jan. 16; closing on COB Jan. 22

 

All Disaster Recovery Centers (DRC) and the Mobile Registration Center will be closed Monday, Jan.17, 2022, in honor of Martin Luther King Jr. Day.

 

FIXED DRC LOCATIONS:
In addition, six other Disaster Recovery Centers will remain in one location on a fixed basis at the following sites:

WARREN COUNTY DRC
Former Sears location at Greenwood Mall, 2625 Scottsville Road, Bowling Green, KY 42104

MUHLENBERG COUNTY DRC
Neal’s Chapel General Baptist Church, State Route 81, Sacramento, KY 42372

GRAVES COUNTY DRC
Graves County Public Library, 601 N. 17th St., Mayfield, KY 42066

HOPKINS COUNTY DRC
Community Center, 108 W. Keigan St., Dawson Springs, KY 42408

HOPKINS COUNTY DRC
Mike’s Old Pharmacy, 104 S. Lee Trover Todd Jr. Hwy., Earlington, KY 42410

Hours for all DRCs are 8 a.m. to 6 p.m. local time Monday through Saturday, until further notice.

 

All Disaster Recovery Centers (DRC) and the Mobile Registration Center will be closed Monday, Jan.17, 2022, in honor of Martin Luther King Jr. Day.

Additionally, beginning this weekend, including Jan. 16, all DRCs will be closed on Sundays.

Regular DRC hours are 8 a.m. to 6 p.m. local time Monday through Saturday, closed Sunday.

FEMA Response Actions

Disaster recovery is a whole community effort. Federal, state and local partners and non-governmental organizations are working together to support Kentucky, the disaster-impacted communities and the survivors.

  • The U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) activated its Disaster Distress Helpline. This free, multilingual (available in Spanish and ASL), crisis support service is available 24/7 by telephone or text at 800-985-5990 for disaster survivors in Kentucky experiencing emotional distress.

Learn More

Beware of Fraud and Scams

FEMA employees are in Kentucky conducting housing inspections and going door to door helping with applications for assistance and providing information about other resources for survivors.

These personnel carry official photo-ID badges. They do not charge for services. They will have your FEMA application number for housing inspections.

Ways to Report Fraud or Scams

For more information, visit FEMA's Disaster Fraud page.

 

Shelters

Emergency Shelter: Locate options by zip code by visiting the American Red Cross or Salvation Army, or by texting SHELTER and your zip code (for example, “SHELTER 01234”) to 4FEMA (43362). For Spanish text REFUGIO and your zip code (Standard text message rates apply.) You can also download the FEMA mobile app to find open shelters.

Clean Up After a Disaster

Following any emergency, always follow the instructions given by state, local or tribal emergency management officials.

Debris should be sorted into 5 categories: vegetative debris (tree branches, logs, leaves, plants), hazardous waste (oil, batteries, paint, cleaning supplies, compressed gas), electronics (TV’s, computers, phones, DVDs), construction debris (building materials, drywall, lumber, carpet, furniture, plumbing), and large appliances (refrigerators, washers, dryers, air conditioners, stoves, water heaters, dishwashers).

Place debris only in the right of way (within 15 feet of the curb or edge of the street).  Do not place debris on or near utility boxes, water meter covers, near trees, poles, fire hydrants, or other structures.  Please do not place debris in the roadway.  If your insurance company is coordinating debris removal from your property, follow their instructions.

Additional Resources

NEW KENTUCKY TORNADO DISASTER RESOURCE AND INFO PAGES:

Kentucky Governor Tornado Resources page

Kentucky Tornado Information Center 

Social Media

@GovAndyBeshear

@KentuckyGuard

@KYTC

@KYStatepolice

@KentuckyPower

@KYRedCross

Media Toolkit


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $7,144,815.59
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,845,273.87
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $9,990,089.46
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 1547