alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Kentucky Severe Storms, Straight-line Winds, Flooding, and Tornadoes

4630-DR-KY
Kentucky

Peryòd Ensidan: Dec 10, 2021 - Dec 11, 2021

Dat Deklarasyon: Dec 12, 2021

Local Resources Custom Text

FEMA Response Actions

Disaster recovery is a whole community effort. Federal, state and local partners and non-governmental organizations are working together to support Kentucky, the disaster-impacted communities and the survivors.

  • The U.S. Department of Health and Human Services Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) activated its Disaster Distress Helpline. This free, multilingual (available in Spanish and ASL), crisis support service is available 24/7 by telephone or text at 800-985-5990 for disaster survivors in Kentucky experiencing emotional distress.

Learn More

Appealing Your Determination Letter

If you received a determination letter that says that you are ineligible for assistance, this may mean that your application is missing information. Click here to read about Common Reasons for FEMA’s Determination of Ineligibility.

Read your determination letter carefully. If you disagree with the determination letter, you can appeal the decision. Click here for Helpful Tips When Filing an Appeal for FEMA Assistance.

Additional Resources

Kentucky Tornado Disaster Resource and Info Pages

Social Media

Media Toolkit

Kouman pou Ede

Benevola ak Donasyon

Rekiperasyon an ka pran plizyè ane apre yon dezas. Gen anpil fason pou ede tankou bay donasyon kach, bay bagay moun bezwen oswa bay tan w. Aprann plis sou fason pou ede moun ki nan bezwen yo.

Pa al deplwaye pwòp tèt ou nan zòn dezas yo. Òganizasyon de konfyans nan zòn ki afekte yo konnen ki kote yo bezwen volontè yo. Travay ak yon òganizasyon ki etabli pou asire w ke ou gen sekirite apwopriye, fòmasyon ak konpetans ki nesesè pou reponn.

Ajans Lyezon Volontè FEMA (Voluntary Agency Liaisons, VALs)  bati relasyon ak kowòdone efò ak òganizasyon volontè, ki baze sou lafwa ak òganizasyon kominotè ki aktif lè gen katastwòf.

Fè Biznis ak FEMA

Si w enterese bay sèvis ak machandiz peye pou sekou pou katastwòf, vizite paj Fè Biznis ak FEMA nou an pou kòmanse.

Si ou posede yon biznis ki enplike nan retire debri epi ou swete patisipe nan efò netwayaj nan zòn ki afekte yo, tanpri kontakte gouvènman lokal la nan zòn ki afekte yo pou ofri sèvis ou yo.

Obligasyon Finansman

Asistans Endividyèl Montan
Total Asistans Lojman (Housing Assistance - HA) - Dola ki Apwouve $11,661,212.41
Total Asistans Lòt Bezwen (Other Needs Assistance - ONA) - Dola ki Apwouve $4,407,013.16
Total Pogram Endividyèl & Kay Dola ki Apwouve $16,068,225.57
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 2370
Asistans Piblik Montan
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $66,206,096.07
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $68,233,880.33
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $148,645,639.71
Asistans pou Atenye Malè Pandye Montan
Pogram Sibvansyon pou Atenye Malè Pandye (Hazard Mitigation Grant Program - HMGP) - Dola Akòde $10,961,527.08