Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4559

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

112

BATON ROUGE, La. -  Trung Tâm Trợ Giúp Hồi Phục Sau Thảm Họa (DRC) có tính năng lái xe thông qua (drive-thru) ở Abbeville sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều ngày 2 tháng 10, nhưng sự trợ giúp sẽ vẫn sẵn sàng cho những nạn nhân sống sót bị ảnh hưởng bởi cơn bão Laura.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí

BATON ROUGE, La. – Trung Tâm Hỗ trợ Phục Hồi Sau Thảm Họa lái xe thông qua (drive-thru) mở cửa ở Eunice, Quận hạt St. Landry vào ngày 15 tháng 10.

Trung tâm này được trợ giúp bởi các nhân viên của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) sẵn sàng quét tài liệu hỗ trợ đăng ký và trả lời các câu hỏi về các chương trình hỗ trợ thảm họa.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí

Các thảm họa như lũ lụt, bão, lốc xoáy, và một số sự cố do con người gây ra có thể tạo nên những tình huống khẩn cấp công cộng tại Louisiana. Việc chuẩn bị cho các sự cố đó là trách nhiệm của mọi người.

illustration of page of paper Trang Thông tin
Theo yêu cầu của tiểu bang, FEMA hiện đang cung cấp cho khoảng 1,946 hộ gia đình sống sót sau cơn bão Laura và Delta thêm thời gian để ở trong các căn nhà do cơ quan cung cấp khi họ hoàn thành các bước cuối cùng của quá trình khắc phục hậu quả. Kết thúc ban đầu cho chương trình được xếp lịch vào ngày 28 Tháng Hai.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

BATON ROUGE, La.Quý vị đã đăng ký nhận hỗ trợ với FEMA sau bão Laura hay Delta và vẫn cần một nơi để ở? Hay hoàn cảnh của quý vị đã thay đổi, và giờ đây quý vị cần nhà ở sau khi đã nói với FEMA rằng quý vị không cần? Nếu vậy, FEMA cần nghe từ quý vị không muộn hơn ngày Thứ Sáu, 28 Tháng Năm.

Các đương đơn cần gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

FEMA đang nỗ lực để bố trí nhà ở cho khoảng 700 gia đình vẫn còn trong danh sách các đương đơn đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở tạm thời trực tiếp.

illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

Xem Bộ công cụ đa phương tiện về thiên tai cho mạng xã hội và nội dung của video để có thông tin chung về quá trình khắc phục thiên tai.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.