Quý vị Vẫn Cần Hỗ trợ Nhà ở? FEMA Cần Nghe Từ Quý vị

Release Date Release Number
DR-4559-4570-LA NR 019
Release Date:
Tháng 4 23, 2021

BATON ROUGE, La.Quý vị đã đăng ký nhận hỗ trợ với FEMA sau bão Laura hay Delta và vẫn cần một nơi để ở? Hay hoàn cảnh của quý vị đã thay đổi, và giờ đây quý vị cần nhà ở sau khi đã nói với FEMA rằng quý vị không cần? Nếu vậy, FEMA cần nghe từ quý vị không muộn hơn ngày Thứ Sáu, 28 Tháng Năm.

Các đương đơn cần gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

FEMA đang nỗ lực để bố trí nhà ở cho khoảng 700 gia đình vẫn còn trong danh sách các đương đơn đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhà ở tạm thời trực tiếp.

Đương đơn có thể đủ điều kiện nhận nhà ở tạm thời trực tiếp nếu họ là chủ nhà hoặc người thuê nhà có nhà:

  • Bị phá hủy hay đã bị hư hại nặng (thiệt hại hoặc hư hỏng hoàn toàn về cấu trúc và không an toàn, vệ sinh và đủ chức năng để sống) là kết quả của bão Laura hoặc Delta (dựa trên xác định của FEMA); và là
  • Cư dân trước thảm họa của một trong mười hai giáo xứ được chỉ định cho chương trình Nhà ở Tạm thời Trực tiếp: Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jefferson Davis, Rapides, St. Landry, St. Martin, Vermilion và Vernon.

FEMA cần nghe từ:

  • Các đương đơn có nhà bị phá hủy hoặc chịu hư hại lớn từ các cơn bão (dựa trên xác định của FEMA) và vẫn chưa được FEMA liên lạc để xác định liệu họ có cần nhà ở tạm thời không.
  • Các đương đơn ban đầu nói rằng họ không cần hỗ trợ nhà ở tạm thời, nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, và giờ đây họ có thể cần hỗ trợ nhà ở.
  • Các đương đơn mà FEMA chưa liên lạc được để hoàn thành phỏng vấn. Nếu quý vị cho rằng lẽ ra quý vị đã nhận được liên lạc từ FEMA hoặc có thêm thông tin về tình trạng căn nhà của quý vị,

Hạn chót để liên lạc với FEMA về hỗ trợ nhà ở tạm thời là Thứ Sáu, 28 Tháng Năm.

Các đương đơn có thể liên hệ với FEMA bằng cách gọi cho Đường dây Trợ giúp theo số 800-621-3362 (TTY 800-462-7585). Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như điện thoại video, InnoCaption hay CapTel cần cho FEMA biết số điện thoại cụ thể của họ được chỉ định cho dịch vụ đó.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Để biết thông tin mới nhất về Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA). Theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu vực 6 tại FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Cập nhật lần cuối