Các tổ chức Phi Lợi nhuận Tư nhân, Bao gồm các Nhà thờ Phượng, Có thể Đủ điều kiện để nhận Hỗ trợ Thảm họa

Release Date Release Number
21
Release Date:
Tháng 9 30, 2023

HONOLULU – Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân của bao gồm các nhà thờ phượng và các tổ chức tôn giáo khác, có thể đủ điều kiện nộp đơn xin hỗ trợ thảm họa của liên bang để giúp khắc phục hậu quả sau vụ\ cháy rừng ngày 8 Tháng tại Maui và Big Island.

Hạn chót để nộp đơn đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA là Thứ Ba, ngày 10 Tháng Mười.

Theo tuyên bố thảm họa nghiêm trọng của tổng thống ngày 10 Tháng Tám, quỹ hỗ trợ từ chương trình Hỗ trợ Công cộng có thể dùng để chi trả cho hoạt động loại bỏ mảnh vỡ, các biện pháp bảo vệ khẩn cấp và phục hồi các cơ sở bị thiệt hại do thảm họa tại Quận Maui.

Quận Hawai`i được chỉ định đăng ký các chi phí đủ điều kiện cho các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

Quy trình đăng ký phụ thuộc vào việc một tổ chức phi lợi nhuận có được phân loại là cung cấp dịch vụ quan trọng hay dịch vụ xã hội thiết yếu, không quan trọng.

Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân cung cấp các dịch vụ quan trọng như là cơ sở chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tiện ích có thể đăng ký trực tiếp với FEMA để được tài trợ. Các ví dụ khác về dịch vụ quan trọng bao gồm: nước, hệ thống nước thải và điện; các trường học tư nhân cung cấp giáo dục bậc tiểu học hoặc trung học; hoặc các cơ sở giáo dục đại học.

Tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, bao gồm các nhà thờ phượng, có thể được phân loại là dịch vụ xã hội thiết yếu không quan trọng. Đối với những tổ chức này, FEMA chỉ cung cấp quỹ tài trợ Hỗ trợ Công cộng cho các chi phí hoạt động lâu dài đủ điều kiện. Nhưng trước tiên, hãy đăng ký nhận khoản vay thảm họa lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ. Các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân tại Quận Maui sau đó có thể đăng ký nhận Hỗ trợ Công cộng của FEMA, một chương trình hoàn trả cho chính quyền tiểu bang, địa phương và một số tổ chức phi lợi nhuận các chi phí liên quan đến thảm họa đủ điều kiện.

Nếu một nhà thờ phượng hoặc tổ chức phi lợi nhuận tư nhân khác cung cấp các dịch vụ xã hội thiết yếu không quan trọng tại Quận Maui bị từ chối cho nhận một khoản vay SBA, hoặc nếu số tiền của khoản vay không chi trả được chi phí cho toàn bộ các hoạt động sửa chữa lâu dài, FEMA có thể hỗ trợ. FEMA có thể cung cấp quỹ hỗ trợ để chi trả cho những gì SBA hoặc bảo hiểm không chi trả. 

Nếu SBA cung cấp khoản vay cho người nộp đơn đăng ký, mà sau đó họ chọn không chấp nhận khoản vay, người đăng ký sẽ không đủ điều kiện để nhận quỹ hỗ trợ của FEMA.

Ngoài các nhà thờ phượng, các ví dụ khác về các dịch vụ xã hội cần thiết không quan trọng khác bao gồm các hoạt động bồi dưỡng giáo dục, dịch vụ chăm sóc giám sát và chăm sóc ban ngày, dịch vụ cư trú cho người khuyết tật, dịch vụ sinh sống có hỗ trợ và nhà ở thu nhập thấp, chỗ trú cho người vô gia cư và dịch vụ phục hồi chức năng, cũng như là các trung tâm cộng đồng và biểu diễn nghệ thuật.

Khuyến khích các nhà thờ phụng và các tổ chức phi lợi nhuận khác nộp đơn đăng ký nhận Hỗ trợ Công cộng sớm nhất có thể. Đơn đăng ký được gọi là Yêu cầu nhận Hỗ trợ Công cộng. Những người nộp đơn đăng ký quan tâm có thể liên hệ với Brian Fisher, người đứng đầu Hỗ trợ Công cộng cho Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Hawaii, bằng cách gọi 808-518-7985 hoặc gửi email tới Brian.j.fisher@hawaii.gov.

Những người nộp đơn đăng ký SBA có thể nộp đơn trực tuyến, nhận thêm thông tin hỗ trợ về thảm họa và tải về đơn đăng ký tại https://www.sba.gov/hawaii-wildfires Những người nộp đơn đăng ký cũng có thể gọi cho Ban Dịch vụ Khách hàng SBA theo số 800-659-2955 hoặc email disastercustomerservice@sba.gov để biết thêm thông tin về hỗ trợ thảm họa của SBA.

Có sẵn hỗ trợ cá nhân với việc hoàn thành đơn đăng ký khoản vay tại bất kỳ Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thảm họa hoặc Trung tâm Phục hồi Doanh nghiệp của SBA nào. Để biết địa điểm và thời gian, hãy truy cập https://go.dhs.gov/oAz.

Cũng có thêm thông tin về hỗ trợ dành cho nhà thờ phụng tại Những Điều các Nhà thờ Phượng Cần biết về Quy trình Cứu trợ Thảm họa của FEMA  bằng Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung, Tiếng Việt, Tiếng Tagalog, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Creole Haiti, Tiếng Hàn và Tiếng Bồ Đào Nha.

Để biết thông tin mới nhất về các nỗ lực hồi phục sau cháy rừng tại Maui, hãy truy cập mauicounty.gov và fema.gov/disaster/4724. Theo dõi FEMA trên các phương tiện truyền thông: @FEMARegion9 và facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối