FEMA Cung Cấp Nhiều Cách Để Kết Nối Cho Nạn Nhân

Release Date Release Number
009
Release Date:
Tháng 7 27, 2023

WILLISTON, VTQuỹ liên bang dành cho những nạn nhân bị thiệt hại về nhà cửa hoặc tài sản cá nhân do các cơn bão, lũ lụt, lở đất và sụp đất xảy ra nghiêm trọng vào tháng Bảy tại 9 Quận: Caledonia, Chittenden, Lamoille, Orange, Orleans, Rutland, Washington, Windham và Windsor. 

FEMA ở trong cộng đồng, cung cấp cho những nạn nhân nhiều cách để nộp đơn xin trợ giúp và làm việc với đại diện của FEMA.

Đăng ký như thế nào:

Để đăng ký trợ giúp thảm họa, những nạn nhân có thể:

 • Try cập vào trang mạng DisasterAssistance.gov;
 • Tải xuống ứng dụng thông minh FEMA mobile app từ Apple App Store và Google Play Store; 
 • Gọi cho đường dây trợ giúp miễn phí của FEMA theo số 800-621-3362, mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Giờ Miền Đông và có thông dịch sẳn sàng giúp đỡ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp chẳng hạn như dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số dịch vụ đó khi quý vị đăng ký; hoặc
 • Kết nối trực tiếp với FEMA tại Trung tâm Khắc phục Thảm họa, Trung tâm Khôi phục Doanh nghiệp, các hội đoàn cộng đồng giúp đỡ đến tới nhà và tại các Trung tâm Tài nguyên Đa Cơ quan nằm trong khu vực bị ảnh hưởng. 

Trung tâm Khắc phục Thảm họa (DRC)

Trung tâm Khắc phục Thảm họa cung cấp trợ giúp trực tiếp cho các cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ. Các chuyên viên phục hồi từ FEMA, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) và các nguồn lực bổ sung luôn sẵn sàng hỗ trợ những nạn nhân.

 • Hai Trung tâm Khắc phục Thảm họa được hoạt động tại các Quận Rutland và Washington. Các địa điểm là:
  • ASA Bloomer Building, 88 Merchants Row, Rutland, VT 05701 
  • Waterbury Armory, 294 Armory Drive, Waterbury, VT 05676
  • Barre Auditorium, 16 Auditorium Hill, Barre, VT 05641
  • Flood Brook School, 91 Vermont – 11, Londonderry, VT 05148

Các địa điểm bổ sung sẽ được công bố khi chúng đi vào hoạt động. Có thể tìm thấy các địa điểm và giờ hoạt động của DRC tại đây DRC Locator (fema.gov/drc).

Các trung tâm có thể:

 • Trợ giúp điền đơn xin;
 • Cập nhật tình trạng đơn xin của nạn nhân;
 • Giúp nộp các tài liệu bổ sung cho FEMA;
 • Cung cấp dịch vụ giới thiệu cho các tổ chức tự nguyện, nơi mà cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau cho những nạn nhân; và 
 • Cung cấp quyền truy cập vào Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ để được trợ giúp về khoản vay và dịch vụ khách hàng.

Trung tâm Tài nguyên Đa Cơ quan (MARC):

MARC là một địa điểm duy nhất nơi các tổ chức công và tư nhân cùng nhau giúp đỡ những nạn nhân bịảnh hưởng bởi thảm họa. MARC là các hoạt động hợp tác.

Địa điểm và giờ hoạt động có thể được tìm thấy: https://vem.vermont.gov/flood/marc

Hỗ trợ Nạn nhân sau Thảm họa (DSA):

Các nhóm DSA từ FEMA sẽ đến từng nhà trong các cộng đồng Vermont, vận động các khu dân cư và giúp đỡ những cư dân bịảnh hưởng bởi cơn bão nộp đơn xin trợ giúp thảm họa của FEMA. 

Các thành viên của DSA đang đến thăm nhà, trường học, tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng với quyền truy cập hạn chế. Họ cũng gặp gỡ các quan chức địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng để xác định các vấn đề liên quan đến thảm họa và các nhu cầu chưa được đáp ứng.

Các nhóm DSA có thể giúp những nạn nhân nộp đơn xin trợ giúp, cập nhật thông tin của họ và trợ giúp giới thiệu đến các đối tác đại lý tự nguyện. Họ có thể cung cấp cho cư dân cơ hội sử dụng máy tính bảng để đăng ký hoặc đề nghị nhập thông tin thay mặt cho nạn nhân. Nhân viên DSA đeo thẻ nhận dạng FEMA với hình thẻ nhân viên.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA)::

SBA đã mở các Trung tâm Phục hồi Kinh doanh (BRC) tại ba địa điểm để trợ giúp chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và các tổ chức phi lợi nhuận cần trợ giúp trong việc đăng ký khoản vay dài hạn, lãi suất thấp sau thảm họa:

 • Washington County: 751 Granger Road Berlin, Vermont 05641 
 • Windsor County: 126 Main Street Ludlow, Vermont 05149 
 • Lamoille County: 29 Sunset Drive, Morrisville, VT 05661

Để biết địa điểm và giờ hoạt động, xin vui lòng truy cập: https://www.sba.gov/article/2023/07/17/sba-offers-disaster-assistance-businesses-residents-vermont-affected-recent-severe-storms-flooding

Nếu quý vị sinh sống ở Quận không được chỉ định và bị thiệt hại, quý vị có thể gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362 để đăng ký và nếu Quận của quý vị được chỉ định, đơn xin đăng ký của quý vị sẽ bắt đầu được giải quyết. 

Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập fema.gov/disaster/4720. Theo dõi tài khoản FEMA Khu vực 1 tại Twitter twitter.com/FEMARegion1 hoặc theo dõi trang Facebook tại facebook.com/FEMA.

Để biết thông tin cập nhật về phản hồi và phục hồi của Vermont, hãy theo dõi Cơ quan Quản lý Khẩn cấp twitter.com/vemvt  theo dõi trên Twitter và Facebook facebook.com/vermontemergencymanagement

FEMA cam kết đảm bảo hỗ trợ thảm họa được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối