Sáu Quận Hạt Nhận Được Sự Trợ Giúp Của Liên Bang Trong Việc Loại Bỏ Vụn Vỡ Do Cháy Rừng

Release Date Release Number
DR-4558-CA NR 008
Release Date:
Tháng 9 5, 2020

Sacramento, Ca.-Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hôm nay thông báo rằng các quận Lake, Monterey, Napa, Santa Cruz, Solano và Sonoma đã được chỉ định nhận hỗ trợ liên bang để loại bỏ mảnh vụn vỡ theo Chương trình Hỗ trợ Công cộng của Cơ quan FEMA.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2020, Tổng thống Donald J. Trump đã ban hành Tuyên bố về Thảm họa lớn cho Tiểu bang California nhằm kích hoạt việc phát hành nguồn quỹ liên bang để giúp người dân và cộng đồng phục hồi sau các trận cháy rừng xảy ra ngày 14 tháng 8 năm 2020 và đang tiếp tục. Tuyên bố thảm họa đó đã được sửa đổi vào ngày hôm nay để thêm vào sáu quận để được hỗ trợ dọn dẹp các mảnh vụn vỡ.

Sáu quận đó cộng với các quận San Mateo và Yolo trước đây đã được chỉ định cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân của Cơ quan FEMA và Hỗ trợ Công cộng với các biện pháp bảo vệ khẩn cấp.

Những đương đơn đủ điều kiện cho quỹ Hỗ trợ Công cộng bao gồm chính quyền tiểu bang, quận và địa phương, chính quyền bộ lạc được liên bang công nhận và một số tổ chức phi lợi nhuận tư nhân như cơ sở giáo dục và y tế. Cơ quan FEMA cung cấp 75 phần trăm chi phí cho các dự án đủ điều kiện.

###

Related Links:
Tags:
Cập nhật lần cuối