U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Quy Trình Đăng Ký Nhận Trợ Cấp Khắc Phục Thảm Họa Liên Bang Thường Có Hai Bước

Release Date Release Number
NR 016
Release Date:
September 11, 2020

BATON ROUGE, La.  – Người sống sót sau Bão Laura thường cần phải thực hiện 2 bước để tiếp cận số tiền hỗ trợ cao nhất có thể của liên bang. 

 

Bước 1: Sử dụng một trong vài cách để đăng ký nhận hỗ trợ của FEMA.

 • Truy cập DisasterAssistance.gov.
 • Tải ứng dụng di động FEMA xuống.
 • Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Có các điện thoại viên nói được nhiều ngôn ngữ. Những ai sử dụng Dịch Vụ Chuyển Tiếp 711 hoặc Chuyển Tiếp Video có thể gọi số 800-621-3362. Các số miễn cước này hoạt động hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Có nhiều tổng đài viên nói nhiều thứ tiếng.

 

Người sống sót ở các quận sau đây có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ của liên bang: Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln, Morehouse, Natchitoches, Ouachita, Rapides, Sabine, Union, Vermilion, Vernon và Winn.

 

Trợ cấp của FEMA không thể giúp đỡ toàn diện cho người sống sót, nhưng có thể giúp họ trong quá trình phục hồi sau thảm họa bằng cách tài trợ chi phí sửa chữa cơ bản để đảm bảo nhà của họ được an toàn, vệ sinh và hoạt động tốt. Nó cũng có thể giúp tìm chỗ ở tạm thời trong khi quý vị xây dựng kế hoạch phục hồi của riêng mình.

 

Bước 2: Đăng ký với Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA) Hoa Kỳ để được vay khắc phục thảm họa của liên bang với lãi suất thấp. Các khoản vay khắc phục thảm họa của SBA là nguồn hỗ trợ chính của liên bang đối với các chi phí sửa chữa hoặc thay thế không được chi trả bởi bảo hiểm hay bồi thường khác.

Các doanh nghiệp cũng nên đăng ký.

Nếu được FEMA giới thiệu đến SBA, các chủ nhà và người thuê nhà nên đăng ký. Nếu SBA bác đơn đăng ký, các chủ nhà và người thuê nhà có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp từ chương trình Hỗ Trợ Các Nhu Cầu Khác của FEMA để thay thế những vật dụng gia dụng nhất định, sửa chữa hoặc thay xe bị hỏng và thanh toán chi phí di chuyển và bảo quản.

Các khoản vay khắc phục thảm họa của SBA:

 • Lên đến 2 triệu dollar đối với vay liên quan đến thiệt hại tài sản cho các doanh nghiệp bất kỳ quy mô nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân
 • Lên đến 2 triệu dollar đối với khoản vay vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ tham gia hoạt động nông nghiệp và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động gây ra bởi thảm họa ngay cả khi họ không có thiệt hại tài sản
 • Khoản vay doanh nghiệp tối đa 2 triệu dollar đối với bất kỳ sự kết hợp nào giữa thiệt hại tài sản và nhu cầu vốn lưu động
 • Các chủ nhà có thể vay đến $200.000 để sửa hoặc thay thế nơi ở chính
 • Các chủ nhà và người thuê nhà có thể vay đến $40.000 để thay thế tài sản cá nhân, bao gồm xe

 

SBA đã lập ra một Trung Tâm Tiếp Ngoại Ảo Cho Vay Phục Hồi Sau Thảm Họa mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ EDT. Quý vị có thể liên lạc đại diện phòng dịch vụ khách hàng của SBA qua email tại FOCWAssistance@sba.gov hoặc theo điện thoại số 800-659-2955. SBA sẽ giải đáp các thắc mắc cụ thể về việc một khoản vay khắc phục thảm họa có thể giúp mỗi người sống sót phục hồi sau thảm họa như thế nào và sẽ cung cấp sự hỗ trợ 1:1 trong việc điền đơn xin các khoản vay này.

 

 • Đăng ký trực tuyến tại www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance
 • Nếu có thắc mắc về các khoản vay khắc phục thảm họa của SBA hãy gọi số 800-659-2955 hoặc email cho SBA tại FOCWAssistance@sba.gov.
 • Để đăng ký qua đường bưu điện, nên gửi đơn đăng ký đã điền đến U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX  76155.

 

Các dịch vụ này chỉ khả dụng đối với tuyên bố thảm họa ở Louisiana do Bão Laura xuất hiện vào ngày 22-27 tháng 8, 2020, và không áp dụng cho hỗ trợ liên quan đến COVID-19.

 

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của Cơ quan FEMA Vùng 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối March 18, 2021