Mong Đợi Những Gì Từ Thanh Tra Viên Nhà Ở

Release Date:
Tháng 4 12, 2024

Mục đích của một thanh tra viên nhà ở của FEMA đến kiểm tra nhà của quý vị là giúp xác định xem ngôi nhà của quý vị có an toàn, vệ sinh và đáng sinh sống sau một trận thảm họa lớn hay không. Các thanh tra viên không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc quý vị hội đủ điều kiện để nhận trợ giúp. Thông tin thu thập được trong quá trình kiểm tra chỉ là một trong nhiều tiêu chuẩn được FEMA sử dụng để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ giúp liên bang hay không. 

Kiểm tra nhà ở

Nếu quý vị nộp đơn xin trợ giúp thảm họa của FEMA và quý vị báo cáo rằng quý vị không thể, hoặc có thể không thể sinh sống an toàn tại nhà chính của quý vị, FEMA có thể cần thực hiện kiểm tra nơi cư trú của quý vị để giúp xác minh thiệt hại và mất mát do thảm họa gây ra. 

Thanh tra viên nhà ở sẽ xem xét:

  • Sự vững chắc về cấu trúc của ngôi nhà, cả bên trong và bên ngoài.
  • Cho dù các hệ thống điện, khí đốt, nhiệt, hệ thống ống nước và hệ thống cống rống/tự hoại đều hoạt động tốt hay không.
  • Liệu ngôi nhà có an toàn để sinh sống và có thể vào và ra một cách an toàn hay không.

Tất cả các đại diện của FEMA đều có giấy tờ tùy thân chính thức. Thanh tra viên nhà ở sẽ đặt lịch hẹn với quý vị trước khi họ đến. Họ sẽ có số đăng ký FEMA của quý vị.

Thanh tra viên sẽ không liên lạc với quý vị qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc email.

FEMA sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho quý vị để sắp xếp gặp quý vị tại địa chỉ nơi thiệt hại đã được báo cáo. Họ sẽ để lại lời nhắn và/hoặc tin nhắn trên số điện thoại của quý vị được liệt kê trên ứng dụng FEMA của quý vị.

Số điện thoại của thanh tra viên có thể đến từ bên ngoài tiểu bang hoặc hiển thị trên điện thoại người gọi là “không khả dụng” hoặc “không xác định”. Nếu quý vị không trả lời lần đầu tiên, thanh tra viên sẽ thử gọi lại. Điều rất quan trọng là trả lời cuộc gọi. Thanh tra viên có thể yêu cầu quý vị xác minh thông tin nhận dạng cá nhân qua điện thoại, bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của quý vị. Họ sẽ muốn biết ai sở hữu và chiếm nơi cư trú bị hư hại và nếu quý vị có bảo hiểm. Họ sẽ không bao giờ yêu cầu thông tin ngân hàng hoặc số An sinh Xã hội của quý vị. Họ sẽ không đòi tiền bạc.

Khi thanh tra viên FEMA gọi, hãy viết xuống:

  • Tên của thanh tra viên.
  • Ngày gọi
  • Ngày và giờ hẹn
  • Số điện thoại của thanh tra viên

Trong quá trình kiểm tra

Một cuộc kiểm tra nhà thông thường mất khoảng 45 phút để hoàn tất. Quý vị hoặc người đồng nộp đơn được chỉ định của quý vị được xác định trong đơn xin trợ giúp FEMA của quý vị sẽ cần gặp thanh tra viên và cung cấp giấy tờ tùy thân có ảnh. Nếu quý vị không thể tự mình gặp thanh tra viên, ủy quyền của bên thứ ba phải được nộp và ghi vào hồ sơ. 

FEMA không bao giờ tính phí kiểm tra. Thanh tra viên sẽ mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh chính thức và sẽ không yêu cầu thông tin ngân hàng của quý vị. Quý vị được phép yêu cầu thanh tra viên cho quý vị xem giấy tờ tùy thân có ảnh của họ. Tuy nhiên, quý vị không được phép chụp ảnh ID của thanh tra viên hoặc đăng thông tin cá nhân của thanh tra lên trang mạng.

Hãy nhớ rằng, mục tiêu là đánh giá tình trạng nhà của quý vị và giúp xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện để được trợ giúp hay không. Điều quan trọng là quý vị phải chuẩn bị và hợp tác trong quá trình kiểm tra.

Thanh tra viên sẽ đặt câu hỏi về tổn thất và chi phí do thiên tai gây ra, bao gồm chi phí y tế, chi phí di chuyển và lưu trữ, các mặt hàng mua để ứng phó với thảm họa, cũng như đồng phục, vật tư và dụng cụ cần thiết cho trường học hoặc việc làm bị hư hỏng hoặc mất.

Thanh tra viên có thể chụp ảnh nội thất và ngoại thất của ngôi nhà trong quá trình kiểm tra.

Nếu bất cứ lúc nào quý vị nghi ngờ một thanh tra viên không phải là người mà họ nói, hãy bảo họ rời đi ngay lập tức và gọi cho cơ quan thực thi pháp luật.

Sau khi kiểm tra

Thông tin được thu thập bởi thanh tra viên chỉ là một phương pháp mà FEMA sử dụng để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ hay không. Cho phép từ 7 đến 10 ngày để duyệt xét. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào sau khi kiểm tra, hãy gọi đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số của quý vị cho dịch vụ đó. 

FEMA sẽ gửi cho quý vị một lá thư quyết định về việc quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ giúp. Để nhận cập nhật và nhận thông báo nhanh hơn, hãy tạo một tài khoản trực tuyến tại DisasterAssistance.gov

Để biết thông tin về hoạt động khôi phục thảm họa ở Michigan, hãy truy cập www.fema.gov/disaster/4757.

Tags:
Cập nhật lần cuối