Có Nhiều Cách Để Xác Minh Danh Tính Của Quý Vị Với FEMA

Release Date:
Tháng 8 4, 2023

Khi quý vị nộp đơn xin trợ giúp thảm họa, FEMA phải xác minh danh tính để đảm bảo quý vị nhận được khoản trợ giúp mà quý vị hội đủ điều kiện. Nếu FEMA không thể xác minh danh tính thông qua hồ sơ công khai, quý vị có thể phải nộp thêm các tài liệu bổ sung.

Các Giấy Tờ Được Chấp Nhận Để Xác Minh Danh Tính

Để xác nhận danh tính, hãy gửi cho FEMA bản sao của những giấy tờ sau đây:

 • Một chứng từ từ Sở An sinh Xã hội hoặc bất kỳ cơ quan liên bang có đầy đủ hoặc bốn số cuối của Số An sinh Xã hội của quý vị;
 • Giấy tờ tùy thân do liên bang hoặc tiểu bang cấp VÀ Thẻ An sinh Xã hội của quý vị;
 • Giấy tờ lương bổng của hãng có đầy đủ hoặc bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị;
 • Căn cước quân đội;
 • Giấy đăng ký kết hôn (để xác nhận họ tên trước khi kết hôn); hoặc
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ.

Nếu nộp đơn xin thay mặt cho trẻ em dưới 18 tuổi là công dân Hoa Kỳ, hãy gửi cho FEMA những thông tin sau:

 • Bất kỳ giấy tờ nào được liệt kê phía trên nếu có tên của đứa trẻ; hoặc
 • Giấy khai sinh của đứa trẻ VÀ bản sao thẻ An sinh Xã hội, hoặc giấy tờ từ Sở An sinh Xã hội hoặc bất kỳ cơ quan liên bang có đầy đủ hoặc bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội của đứa trẻ.

Cách gửi giấy tờ của quý vị

Tất cả các giấy tờ có thể được gửi đến FEMA theo một trong những cách sau đây:

 • Tải lên tài khoản DisasterAssistance.gov ;
 • Gửi thư tới: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055;
 • Fax tới 800-827-8112; hoặc,
 • Nộp trực tiếp tại Trung tâm Khắc phục Thảm họa. Để tìm một trung tâm gần quý vị, hãy truy cập fema.gov/drc.

FEMA cam kết đảm bảo hỗ trợ thảm họa được thực hiện một cách công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Bất kỳ nạn nhân sau thảm họa hoặc thành viên của công chúng có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA nếu họ cảm thấy rằng họ là nạn nhân của sự phân biệt đối xử. Có thể liên lạc với Văn phòng Dân quyền của FEMA theo số điện thoại miễn phí 833-285-7448. Các tổng đài viên đa ngôn ngữ sẵn sàng giúp đỡ.

Tags:
Cập nhật lần cuối