گزینه هایی برای تأیید هویت خود با FEMA

Release Date:
اوت 4, 2023

هنگامی که برای کمک در فاجعه درخواست می دهید، FEMA باید هویت شما را تأیید کند تا اطمینان حاصل شود که کمکی را که واجد شرایط آن هستید دریافت می کنید. اگر FEMA نتواند هویت شما را از طریق سوابق عمومی تأیید کند، ممکن است از شما خواسته شود که مدارک دیگری را ارسال کنید.

 

 1. مدارک قابل قبول برای تایید هویت

 2. برای تایید هویت خود، کاپی های اسناد ذیل را به FEMA ارسال کنید:

 • سندی از اداره سوشل سکیورتی یا سایر نهادهای فدرال که تمام یا چهار رقم آخر شماره سوشل سکیورتی شما را نشان  دهد

 • شناسنامه فدرال یا شناسنامه صادر شده توسط ایالت و کارت سوشل سکیورتی شما

 • سند حقوق و دستمزد کارفرما که شامل چهار رقم کامل یا آخر سوشل سکیورتی شما باشد.

 • شناسایی نظامی؛

 • سند ازدواج (برای تایید نام خانوادگی شما قبل از ازدواج)؛ یا

 • پاسپورت آمریکایی

 1. اگر از طرف یک کودک شهروند ایالات متحده زیر 18 سال درخواست می دهید، موارد زیر را به FEMA ارسال کنید:

 • هر یک از مدارک ذکر شده در بالا اگر به نام کودک باشد. یا

 • گواهی تولد کودک و کاپی کارت سوشل سکیورتی یا سندی از اداره سوشل سکیورتی یا سایر نهادهای فدرال که شامل شماره  کامل یا چهار رقم آخر نمبر سوشل سکیورتی کودک باشد.

نحوه ارسال مدارکتمامی مدارک را می توان به یکی از روش های زیر به FEMA ارسال کرد:

 

 • در حساب DisasterAssistance.gov خود آپلود کنید.

 • از طریق پست: مرکز خدمات پروسس ملی

 1. FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-7055

 • فکس به: 8112-827-800  یا،

 1. به صورت حضوری در مرکز بازسازی فاجعه ارسال کنید. برای پیدا کردن یک مرکز در نزدیکی خود، مراجعه کنید.fema.gov/drc.

FEMA متعهد است که اطمینان حاصل کند که کمک های فاجعه طبیعی بدون تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، ملیت، جنسیت، سن، ناتوانی، مهارت انگلیسی یا وضعیت اقتصادی انجام می شود. هر بازمانده فاجعه یا عضوی از مردم می تواند در صورتی که احساس کند قربانی تبعیض شده است با دفتر حقوق مدنی FEMA تماس بگیرد. با دفتر حقوق مدنی FEMA می توان به صورت رایگان با شماره 7448-285-833 تماس گرفت. اپراتورهای چند زبانه در دسترس هستند.

Tags:
آخرین به‌روزرسانی