Nguồn hỗ trợ sức khỏe tâm thần dành cho người sống sót sau bão Ian

Release Date:
Tháng 10 31, 2022

Cơn bão Ian đã thêm vào một mức độ bất ổn và thất vọng mới cho cuộc sống của những người sống sót sau cơn bão ở Florida. Trong khi đương đầu với căng thẳng này, điều quan trọng là phải kiểm tra tình trạng cảm xúc của bản thân, những người thân yêu và hàng xóm của bạn. Dưới đây là danh sách các nguồn hỗ trợ sẵn có mà có thể hữu ích.

Đường dây trợ giúp Khó khăn SAMSHA

 

Đường dây trợ giúp Khó khăn sau Thảm họa Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMSHA) cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về khủng hoảng 24/7 cho những người sống sót đang trải qua cảm xúc đau khổ liên quan đến cơn bão Ian. SAMSHA là một cơ quan của U.S. Department of Health and Human Services (HHS).

 • Hãy gọi số 800-985-5990, truy cập www.samhsa.gov/ hoặc nhắn tin cụm từ TalkWithUs đối với tiếng Anh hay Hablanos đối với tiếng Tây Ban Nha đến số 66746 để kết nối với một tư vấn viên được đào tạo về khủng hoảng.
  • Người nói tiếng Tây Ban Nha có thể gọi đến đường dây trợ giúp và nhấn phím “2” để được hỗ trợ song ngữ. Người gọi điện cũng có thể kết nối với các tư vấn viên mà có thể giao tiếp bằng hơn
   100 ngôn ngữ khác với sự hỗ trợ từ các dịch vụ thông dịch của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể tải xuống các tờ thông tin sau mà giải thích một số cảm xúc có thể xảy đến:

Đường dây Hỗ trợ Gia đình DCF

 • Florida Department of Children and Families (DCF) đã khởi động Đường dây Hỗ trợ Gia đình mà kết nối những người sống sót sau cơn bão Ian với những người đồng cảnh bị ảnh hưởng bởi và đã phục hồi sau cơn bão ở Florida trước đó. Các tình nguyện viên từ Panhandle sẽ sử dụng kinh nghiệm cá nhân của họ để hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ những người sống sót sau bão Ian. Để trao đổi với một Người đồng cảnh Hỗ trợ Gia đình, bạn có thể gọi số 888-850-7935.
 • Florida Department of Health (DOH) và DCF đã hợp tác với BetterHelp để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên nghiệp, dành riêng cho từng cá nhân thông qua ba tháng trị liệu trực tuyến miễn phí cho những người sống sót sau cơn bão Ian. Để tiếp cận những dịch vụ miễn phí này, hãy truy cập www.betterhelp.com/voucher và sử dụng mật khẩu: HurricaneIan.

Các nguồn hỗ trợ giúp đối phó khác

 • Crisis Text Line cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần và biện pháp can thiệp khủng hoảng miễn phí,
  24/7 thông qua tin nhắn văn bản. Hãy truy cập www.crisistextline.org hoặc nhắn tin từ HOME đến số 741741.
 • Mạng lưới 211 của United Way hợp tác với hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ để cung cấp vô số nguồn lực, bao gồm chăm sóc sức khỏe tâm thần và các dịch vụ về sức khỏe và cộng đồng tại địa phương. Hãy gọi 2-1-1, luôn hoạt động 24/7. Hoặc truy cập www.211.org.
 • Đường dây nóng của Florida Department of Children and Families Abuse: Hãy gọi 800-962-2873.
 • Đường dây nóng Quốc gia về Bạo lực Gia đình: Hãy gọi 800-799-7233 hoặc nhắn tin từ START
  đến số 88788.
 • Đường dây trợ giúp Quốc gia về Tấn công Tình dục: Hãy gọi 800-656-HOPE.
Tags:
Cập nhật lần cuối