FEMA đảm bảo tiếp cận công bằng đến hỗ trợ phục hồi cho tất cả những người sống sót

Release Date:
Tháng 1 26, 2023

Từ ngày 27 tháng 12 năm 2022, tiểu bang California và FEMA cùng cam kết tạo tiếp cận công bằng đến tất cả các chương trình hỗ trợ sau thiên tại của liên bang và tiểu bang trong khi trợ giúp cư dân phục hồi tư những trận bão và lũ lụt nghiêm trọng.

Tất cả dân cư ở các hạt Calaveras, Merced, Monterey, Sacramento, San Joaquin, San Luis Obispo, Santa Barbara và Santa Cruz có những thiệt hại về tài sản hay tổn thất khác do bão đều được khuyến khích gửi đơn xin hỗ trợ từ  FEMA. FEMA có thể hỗ trợ chi trả cho những sửa chữa cần thiết cho ngôi nhà hoặc những nhu cầu cấp thiết khác liên quan đến thiên tai mà không được bảo hiểm hoặc chi trả bởi các nguồn khác.

FEMA sẽ chuyển tiếp đến các đối tác liên bang, tiểu bang, và địa phương cũng như đến các cơ quan cộng đồng và tình nguyện tham gia vào quá trình phục hồi.

Đối với người khuyết tật và những người cần hỗ trợ về chức năng và đi lại, hoặc những người giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh thì FEMA có thể cung cấp thông tin ở các định dạng điện tử có thể truy cập được trên trang web của FEMA và phương tiện truyền thông xã hội.

FEMA cung cấp các dịch vụ miễn phí nhằm giúp những người sống sót có thể giao tiếp với các chuyên gia của FEMA trên điện thoại hoặc tại các Trung tâm Phục hồi sau Thiên tai (DRC) hiện đang mở tại các hạt Merced, Sacramento và Santa Cruz.  Không cần phải hẹn trước để đến bất kỳ trung tâm phục hồi nào, ngoài ra các trung tâm này cũng có chỗ đỗ xe, đường dốc và phòng vệ sinh có thể dễ dàng tiếp cận. Để tìm trung tâm phục hồi gần với bạn, hãy truy cập DRC Vị trí (fema.gov).

Thông báo cho nhân viên của FEMA tại các trung tâm nếu bạn cần chỗ ở bất cứ khi nào trong quá trình hỗ trợ sau thiên tai; nếu bạn có câu hỏi về các trang thiết bị có giúp tiếp cận tại các trung tâm phục hồi; hoặc nếu bạn cần giúp đỡ trong việc sử dụng các trang thiết bị.

 

FEMA cung cấp:

  • Thông dịch viên đa ngôn ngữ đạt tiêu chuẩn và các tài liệu in ấn bằng nhiều thứ tiếng
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ tiêu chuẩn
  • Thông dịch từ xa qua video, phụ đề theo thời gian thực cũng như thông tin bằng ngôn ngữ Braille, in khổ lớn, bằng âm thanh và điện tử

Người khuyết tật có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính để thay thế trang thiết bị giúp tiếp cận của họ (như xe lăn, thiết bị trợ thính) nếu những vật dụng này bị hư hỏng hoặc mất do bão lũ gần đây gây ra.

Những cách thức xin hỗ trợ sau thiên tai của FEMA:

  • Vui lòng truy cập DisasterAssistance.gov
  • Sử dụng ứng dụng di động của FEMA; hoặc
  • Gọi Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Trợ giúp có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn sử dụng dịch vụ phát nối qua video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc dịch vụ khác, thì vui lòng cung cấp cho FEMA số điện thoại cho dịch vụ đó. Những người trả lời ở đường dây trợ giúp có thể nói nhiều ngôn ngữ và hoạt động hàng ngày từ 7h sáng đến 11h đêm. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của bạn.
  • Để xem video về cách thức có thể nộp đơn xin, hãy truy cập https://www.youtube.com/watch?v=LU7wzRjByhI.
Tags:
Cập nhật lần cuối