Lý Do Thông Thường FEMA Có Thể Cho Biết Quý Vị Không Đủ Tiêu Chuẩn Được Hỗ Trợ

Release Date:
Tháng 10 18, 2021

Nếu FEMA gởi cho quý vị một lá thư cho biết quý vị không đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ cho ngôi nhà bị hư hại của quý vị sau cơn bão, thì quý vị cũng vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Nhiều người bị cho là không đủ tiêu chuẩn thường chỉ vì một trong một số lý do thông thường. Thường thì quý vị có thể khiếu nại quyết định đầu tiên của FEMA và có thể đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ.

Những Lý Do Thông Thường Quý vị Không Đủ Tiêu Chuẩn 

 • FEMA xác định rằng nơi quý vị ở không bị hư hại nhiều. Điều này có nghĩa là ngôi nhà của quý vị vẫn còn an toàn, sạch sẽ và có thể ở được.
  • Xin vay tiền có lãi xuất thấp với Cơ Quan Tiểu Thương Hoa Kỳ (Small Business Administration, hay SBA). Một số người nộp đơn có thể được SBA liên lạc sau khi nộp đơn với FEMA. Quý vị không bắt buộc phải vay tiền, nhưng cần điền mẫu đơn để tiếp tục tiến trình hỗ trợ thảm họa liên bang. Khi điền đơn, quý vị có thể đủ điều kiện để được FEMA hỗ trợ thêm tiền nếu quý vị không đủ điều kiện vay tiền SBA.
 • Quý vị có bảo hiểm bao trả cho ngôi nhà bị hư hỏng.
  • Hãy liên lạc với FEMA qua điện thoại hoặc qua bưu điện, nếu:
   • Việc dàn xếp bảo hiểm bị trì hoãn lâu hơn 30 ngày. Quý vị có thể đủ điều kiện được FEMA trả tiền trước, nhưng số tiền này phải được hoàn lại.
   • Số tiền dàn xếp từ bảo hiểm của quý vị không đủ để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến Ida hoặc nếu quý vị đã dùng hết Tiền Sinh Hoạt Phụ Trội do hãng bảo hiểm của quý vị cấp.
 • Quý vị đã ghi trong đơn rằng quý vị không muốn dời đến chỗ khác trong khi ngôi nhà bị hư hỏng của mình đang được sửa chữa.
  • Câu hỏi này có nghĩa là quý vị có thấy mình sẽ cần dời chỗ trong thời gian sửa chữa hay không. Quý vị không muốn dọn đến một ngôi nhà mới.
  • Lựa chọn này làm cho quý vị không đủ tiêu chuẩn được  hỗ trợ thuê nhà tạm thời của FEMA, nhưng vẫn có thể đủ tiêu chuẩn được trợ cấp sửa chữa nhà hoặc thay thế tài sản cá nhân. Xin liên lạc Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 1-800-621-3362 (TTY: 800-462-7585). Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.
  • Nếu các nhu cầu nhà ở của quý vị đã thay đổi, hãy liên lạc với FEMA để cập nhật tình trạng nhà ở của mình và giải thích lý do quý vị phải (hoặc sẽ phải) dời đi. Nếu, vào lúc thảm họa xảy ra, quý vị sống với một người bạn cùng phòng và họ đã nộp đơn với FEMA sau Ida, quý vị cũng có thể nộp đơn với FEMA nếu người cùng phòng không liệt kê quý vị là người trong gia đình.
 • Người kiểm tra có hợp đồng với FEMA có thể đã tìm cách liên lạc với quý vị nhiều lần nhưng không thể sắp xếp một buổi hẹn.
  • Người kiểm tra của FEMA sẽ liên lạc với quý vị tối đa ba lần vào ba ngày khác nhau để sắp xếp hẹn kiểm tra. Nếu người kiểm tra không thể liên lạc được với quý vị sau khi đã thử ba lần, thì hồ sơ của quý vị sẽ bị đóng. Gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để kiểm tra tình trạng nộp đơn của quý vị
 • FEMA không thể xác nhận danh tánh của quý vị. Cơ quan không thể dò tìm họ tên và số An Sinh Xã Hội của Quý vị.
  • FEMA phải xác nhận danh tánh của quý vị bằng số An Sinh Xã Hội còn hiệu lực (SSN).
  • Các loại giấy tờ có thể chấp nhận gồm có: Thẻ An Sinh Xã Hội (nếu kèm với thẻ nhận diện do liên bang hoặc tiểu bang cấp), tài liệu lương bổng của chủ hãng, ít nhất phải có bốn chữ số cuối của số An Sinh Xã Hội, thẻ nhận diện quân nhân, giấy chứng nhận hôn phối để xác nhận họ tên lúc chưa cưới, tài liệu từ Cơ Quan An Sinh Xã Hội hoặc liên bang khác có ghi ít nhất bốn chữ số cuối cùng của số An Sinh Xã Hội.
  • Xin đừng gởi bản gốc đến cho FEMA. Quý vị có thể tải lên các tại liệu này tại DisasterAssistance.gov. Để được giúp tải lên tài liệu của quý vị, hãy vào Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa (DRC) (vào mạng lưới DRC Locator DDi.nh vi. DRC) (fema.gov) để được toàn bộ danh sách của  những DRC đang mở cửa tại Louisiana). Người sống sót cũng có thể vào thư viện công cộng để sử dụng internet và các nguồn tham khảo khác như máy in và máy quét.

Làm Thế Nào để Liên Lạc với FEMA về việc Thay Đổi Tiêu Chuẩn của Tôi 

 • Xin gọi Đường Dây Trợ Giúp của FEMA theo số 800-621-3362 nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào. Đường dây này làm việc 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Những người sử dụng dịch vụ tiếp âm như qua viđêo (video relay service, hay VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó.
 • Gửi các bản sao của tài liệu cần thiết đến FEMA’s Individuals and Households Program, National Processing Service Center, P.O. Hộp 10055, Hyattsville MD 20782-7055. Hoặc gởi các tài liệu qua điện sao (fax) đến: 800-827-8112.
 • Nếu không đồng ý với quyết định của FEMA về việc có thể ở trong ngôi nhà của quý vị, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nài. Nên lấy giá sửa chửa hoặc giấy tờ từ nhà thầu có giấy phép hoặc viên chức xây cất tại địa phương bằng văn bản, khẳng định nhà của quý vị không thể ở được.

Cần 60 ngày kể từ ngày quý vị nhận thư quyết định của FEMA. Đây là khoảng thời gian quý vị có để gửi thư khiếu nại đến FEMA, yêu cầu cứu xét lại. Gởi thư và tài liệu đến FEMA’s Individuals and Households Program, National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville MD 20782-7055. Hoặc gởi các tài liệu qua điện sao (fax) đến  800-827-8112.

Tags:
Cập nhật lần cuối