Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4677

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

13

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.8 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.37 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 4.11 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân cơn bão Ian đổ bộ vào South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang đã qua đối với các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian. Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể hội đủ điều kiện để gửi đơn đăng ký trễ cho FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn Bão Ian còn vài ngày nữa để đăng ký nhận trợ giúp.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Chưa có file nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.