Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4677

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

13

FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.8 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Hoa Kỳ đã phê duyệt $4.37 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân của Cơn bão Ian, đã tàn phá South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
FEMA và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 4.11 triệu đô la trợ giúp liên bang cho những nạn nhân cơn bão Ian đổ bộ vào South Carolina vào tháng 9 năm 2022.
illustration of page of paper Trang Thông tin |
Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang đã qua đối với các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian. Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể hội đủ điều kiện để gửi đơn đăng ký trễ cho FEMA.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |
Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn Bão Ian còn vài ngày nữa để đăng ký nhận trợ giúp.
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí |

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Public Notice, FEMA-4677-DR-SC, Major Disaster Declaration Hurricane Ian, 01-19-2023

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) hereby gives notice to the public of its intent to provide financial assistance to the State of South Carolina, local and Indian tribal governments, and private nonprofit organizations under major disaster declaration FEMA-4677-DR-SC. This notice applies to the Individual Assistance (IA) and Public Assistance (PA) programs implemented under the authority of the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 U.S.C. §§ 5121-5207 (Stafford Act). This Public Notice concerns activities that may affect historic properties, activities that are located in or affect wetland areas and the 100-year floodplain, and activities that may involve critical actions within the 500-year floodplain. Such activities may adversely affect the historic property, floodplain or wetland, or may result in continuing vulnerability to flood damage.

file icon
South Carolina; FEMA-4677-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4677-DR; South Carolina as a result of Hurricane during the period of September 25 to October 4, 2022.