South Carolina: Bản Tin Hằng Tuần về Cơn Bão Ian – Ngày 3 Tháng Hai Năm 2023

Release Date:
Tháng 2 3, 2023

Việc Phục hồi qua những Con Số

Thông điệp Chính

Giữ liên lạc với FEMA để giúp tăng tốc độ phục hồi của quý vị

 • Chủ nhà và người thuê nhà được khuyến khích giữ liên lạc với FEMA sau khi nộp đơn xin hỗ trợ sau Cơn bão Ian.
  • Những nạn nhân cơn bão Tháng 9 có thể liên lạc với FEMA để cập nhật thông tin liên lạc, bao gồm mọi thay đổi về địa chỉ. FEMA có thể cần liên lạc với quý vị, nhưng thông tin thiếu hoặc sai có thể trì hoãn việc cung cấp trợ giúp cho quý vị.  Quý vị cần phải thông báo cho FEMA khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm của quý vị được giải quyết.

Nhận Lời Khuyên Về Sửa Chữa, Tái Xây Dựng Lại Từ Ngày 6 Đến Ngày 10 Tháng 2 Tại Home Depot Ở Mount Pleasant

 • Cư dân sửa chữa và xây dựng lại sau Cơn bão Ian có thể tới Home Depot ở North Myrtle Beach để nhận các ý kiến và lời khuyên về việc làm cho ngôi nhà chắc chắn hơn và an toàn hơn trước bão và các mối nguy hiểm khác.
  • Ngày 30 tháng 1 – Ngày 4 tháng 2, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều; Home Depot, 2008 Magwood Drive, Charleston, SC 29414
  • Ngày 6 - 10 tháng 2, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều; Home Depot, 2213 North Highway 17, Mount Pleasant, SC 29466

Trợ giúp Thiên tai

 

Các Khoản Cho Vay Sau Thảm Họa SBA Giúp Cư Dân South Carolina Xây Dựng Trở Lại Mạnh Mẽ Hơn

 • Cư dân South Carolina và chủ doanh nghiệp có tài sản bị thiệt hại do Cơn bão Ian từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 có thể xây dựng lại vững chắc hơn bằng cách đăng ký khoản vay khắc phục hậu quả thiên tai từ Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). Chương trình cho vay thảm họa bao gồm tài trợ cho việc giảm nhẹ thiệt hại tài sản trong tương lai trong một thảm họa tương tự. https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance/mitigation-assistance
  • Hầu hết những người đăng ký có thể hội đủ điều kiện để được tăng khoản vay lên tới 20 phần trăm thiệt hại vật chất của họ, như đã được SBA xác minh, để trang trải chi phí cải tiến. Khoản tài trợ cho khoản vay giảm nhẹ được bổ sung vào số tiền của khoản vay thiên tai đã được phê duyệt. Ngay cả khi cư dân được bảo hiểm chi trả phần lớn thiệt hại, họ vẫn có thể đăng ký khoản vay thảm họa SBA tối thiểu và sau đó đăng ký tài trợ giảm nhẹ lãi suất thấp để cải thiện nhằm bảo vệ nhà hoặc doanh nghiệp của họ.

Cách Kháng cáo Quyết định của FEMA

Câu hỏi: Khoản thanh toán bảo hiểm của tôi không đáp ứng tất cả các nhu cầu của tôi để giúp tôi phục hồi sau thảm họa. Tôi có thể nộp đơn xin trợ giúp thêm từ FEMA hay không?

Trả lời: Có, quý vị có thể đăng ký với FEMA để được trợ giúp thêm. Nếu quý vị đã nhận được khoản thanh toán tối đa từ công ty bảo hiểm của mình và vẫn chưa được đáp ứng các nhu cầu liên quan đến thảm họa, hãy viết thư tới FEMA và giải thích các nhu cầu của quý vị. Quý vị cũng sẽ cần phải bao gồm các giấy tờ giải quyết từ công ty bảo hiểm của quý vị.

Tags:
Cập nhật lần cuối