South Carolina: Thông tin Hai tuần một kỳ về Cơn bão Ian – ngày 17 tháng Hai năm 2023

Release Date:
Tháng 2 17, 2023

Việc Phục hồi qua những Con Số

 • $2,087,443 được phê duyệt trợ giúp nhà ở
 • $377,240 đã phê duyệt cho các nhu cầu khác liên quan đến thảm họa
  • $1,912,000 trong khoản vay thảm họa SBA đã được phê duyệt cho chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp
 • Hạn chót nộp đơn xin trợ giúp của FEMA là Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2023.

Thông điệp Chính

 Một tài khoản trực tuyến sẽ giúp giúp liên lạc với FEMA

 • Những nạn nhân sau thảm họa đã nộp đơn xin trợ giúp của FEMA được khuyến khích tạo một tài khoản trực tuyến để duy trì kết nối với FEMA trong suốt quá trình đăng ký. Hãy tạo một tài khoản trực tuyến trên DisasterAssistance.gov cung cấp quyền truy cập nhanh hơn vào thông tin và hỗ trợ thích hợp của FEMA, bất kể ngày lễ, giờ làm việc thông thường hay sự có mặt của nhân sự.
  • FEMA cam kết đảm bảo rằng quá trình phục hồi của mỗi nạn nhân tiếp tục được giải quyết. Do đó, những người nộp đơn có tài khoản trực tuyến có thể:
   • Kiểm tra tình trạng của đơn xin và xem xét.
   • Cập nhật thông tin cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư hiện tại và số điện thoại.
   • An toàn xem thư từ FEMA.
   • Tải lên các tài liệu quan trọng như thư từ chối bảo hiểm hoặc thư giải quyết, bằng chứng về quyền sở hữu tài sản bị hư hại và bằng chứng rằng tài sản là nơi ở chính của quý vị vào thời điểm xảy ra thảm họa.
   • Truy cập Bộ phận trợ giúp Internet của FEMA làm việc 24/7 để giải quyết các vấn đề về tài khoản.
   • Có khả năng yêu cầu kiểm tra trong những trường hợp nhất định. Điều quan trọng là phải hiểu rằng quý vị có thể thực hiện một yêu cầu kiểm tra trực tuyến cho mỗi đơn xin thảm họa.
   • Để tạo hoặc truy cập tài khoản trực tuyến của quý vị, hãy gọi cho Bộ phận Trợ giúp, 24/7 1-800-745-0243 hoặc truy cập: www.disasterassistance.gov/help/faqs  để tìm hiểu thêm.

Cách Kháng cáo Quyết định của FEMA

Disaster Hỗ trợ Pháp lý

Cách Lập Giấy Tờ Về Quyền Sở Hữu Và Cư Trú Tại Nhà Cho FEMA

 • FEMA phải xác định quyền sở hữu và cư trú của những nơi cư trú chính thức bị hư hại. FEMA đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nạn nhân sau thảm họa ở các quận Charleston, Georgetown và Herry, những người đã bị thiệt hại do Cơn bão Ian, trong việc xác minh quyền sở hữu và chỗ ở. fema.gov/fact-sheet/how-document-home-ownership-and-occupancy-fema-0
Tags:
Cập nhật lần cuối