Nộp Đơn Trễ Để Xin Trợ Giúp Liên bang

Release Date Release Number
SC NR-014
Release Date:
Tháng 1 26, 2023

COLUMBIA, S.C.— Thời hạn nộp đơn xin hỗ trợ liên bang đã qua đối với các chủ nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn bão Ian. Trong một số ít trường hợp, quý vị có thể hội đủ điều kiện để gửi đơn đăng ký trễ cho FEMA.

HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN TRỄ 

FEMA chấp nhận các đơn đăng ký bị trễ nếu các trường hợp đặc biệt khiến quý vị không thể nộp đơn trước hạn chót ngày 23 tháng 1. Những cư dân quan tâm ở một trong các quận bị ảnh hưởng chưa đăng ký có thể gửi các tài liệu sau vẫn có thể đăng ký:

 • Thư giải trình có chữ ký; VÀ
 • Tài liệu hỗ trợ xác nhận rõ ràng lý do tại sao quý vị không thể đăng ký trong thời gian đăng ký. Bao gồm các: :
  • Hồ sơ nhập viện, bệnh tật hoặc khuyết tật của người nộp đơn hoặc thành viên gia đình thân thuộc;
  • Một thành viên trong gia đình thân thuộc qua đời;
  • Bằng chứng về việc đi công tác hoặc giải quyết chuyện cá nhân khiến người nộp đơn không ở trong khu vực trong thời gian nộp đơn; HOẶC LÀ,
  • Bằng chứng về các trường hợp thảm họa đặc biệt

QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN BỊ TRỄ

Quý vị có 60 ngày kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2023, thời hạn nộp đơn của FEMA, để hoàn thành đơn nộp trễ. Có một số cách để quý vị có thể gửi đơn đăng ký bị trễ xin hỗ trợ sau thảm họa của FEMA:

 • Nộp đơn Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov
 • Tải xuống và sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của FEMA để đăng ký
 • Hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 để nộp đơn
 • Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp, chẳng hạn như chuyển tiếp video (VRS), điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại của dịch vụ đó. Đường Dây Trợ Giúp mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Bấm số 2 cho tiếng Tây Ban Nha hoặc số 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.

GỬI THƯ, FAX HOẶC TẢI TÀI LIỆU LÊN CHO ĐƠN XIN BỊ TRỄ CỦA QUÝ VỊ

Quý vị phải gửi tài liệu phù hợp để hỗ trợ và giải thích lý do trì hoãn trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn bị trễ. Đảm bảo ký tên và ghi ngày tháng vào tài liệu của quý vị. Bao gồm số đơn đăng ký FEMA gồm chín chữ số của quý vị và số thảm họa (DR-4677-SC) trên tất cả các tài liệu hỗ trợ.

 • Gửi thư tới: FEMA National Processing Service Center, P.O. Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055; OR,
 • Gửi Fax: 800-827-8112, Attention: FEMA

Tải Tài liệu lên mạng: Một cách dễ dàng để cung cấp thông tin bổ sung là thiết lập một tài khoản trực tuyến và tải tài liệu lên đó. Để thiết lập hoặc tải tài liệu lên, hãy truy cập DisasterAssistance.gov, nhấp vào “Kiểm tra Đơn Đăng ký của Quý vị và Đăng nhập” và làm theo hướng dẫn. Hãy nhớ ký tên và đề ngày kháng cáo của quý vị. Bao gồm số đơn đăng ký FEMA gồm chín chữ số của quý vị, số thảm họa (DR-4677-SC) và các tài liệu để hỗ trợ kháng cáo của quý vị.

TRỢ GIÚP KHÔNG PHẢI TỪ LIÊN BANG

Các tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận tại địa phương có thể cung cấp hỗ trợ bổ sung nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ của liên bang hoặc nếu quý vị không nhận đủ trợ giúp để trang trải các chi phí liên quan đến thảm họa của mình. Hiệp hội United Way của South Carolina giúp kết nối những nạn nhân với các nguồn hỗ trợ trong quá trình phục hồi.

Quý vị có thể gọi 2-1-1 nếu quý vị cần trợ giúp với

 • Chăm sóc trẻ em
 • Công việc làm
 • Thức ăn
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Nhà ở
 • Bảo hiểm
 • Phương tiện di chuyển, và
 • Các nhu cầu cơ bản khác

Để biết thông tin mới nhất về quá trình phục hồi của South Carolina sau Cơn bão Ian, hãy truy cập FEMA.gov/disaster/4677. Quý vị có thể theo dõi twitter.com/SCEMD; facebook.com/SCEMD/@FEMARegion4/Twitter and Facebook.com/FEMA.

Tags:
Cập nhật lần cuối Tháng 1 26, 2023