Hạn Chót Để Đăng Ký Trợ Giúp Của FEMA Chỉ Còn Vài Ngày Nữa

Release Date Release Number
013
Release Date:
Tháng 1 13, 2023

COLUMBIA, S.C.Chủ sở hữu nhà và người thuê nhà ở các quận Charleston, Georgetown và Herry bị thiệt hại về tài sản sau Cơn Bão Ian còn vài ngày nữa để đăng ký nhận trợ giúp.

Thứ Hai, ngày 23 tháng 1, là ngày cuối cùng nộp đơn xin trợ giúp thảm họa của liên bang.

Quý vị phải đăng ký với FEMA để tiếp cận các khoản trợ cấp thiên tai của liên bang ngay cả khi quý vị đã đăng ký với một cơ quan hoặc một tổ chức khác.

Ghi danh để được nhận trợ giúp:

  • Vào trang mạng DisasterAssistance.gov
  • Dùng ứng dụng điện thoại của FEMA
  • Hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyển tiếp video (VRS), dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, hãy cung cấp cho FEMA số điện thoại của dịch vụ đó. Nhân viên tổng đài đường dây trợ giúp nói nhiều ngôn ngữ và các đường dây mở cửa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm hằng ngày. Nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha. Nhấn phím 3 để có thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.
  • Để xem video về cách đăng ký, hãy truy cập youtube.com/watch?v=WZGpWI2RCNw

Sự hỗ trợ của FEMA có thể giúp quý vị có các khoản trợ cấp cho nhà ở tạm thời và sửa chữa nhà khẩn cấp để làm cho ngôi nhà của quý vị an toàn, dễ tiếp cận và chắc chắn. Quý vị nên nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, nhà di động hoặc bảo hiểm chung cư trước khi đăng ký trợ giúp của FEMA. FEMA không thể trùng lặp các khoản thanh toán bảo hiểm. Tuy nhiên, quý vị có thể nhận được hỗ trợ cho các tổn thất nếu không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm dưới mức.

Tags:
Cập nhật lần cuối