Những Câu Hỏi Thường Gặp - Operation Blue Roof

Release Date Release Number
R4 DR-4337-FL FS 001
Release Date:
Tháng 9 17, 2017

Hỏi: Chiến dịch Blue Roof là gì?

Đáp: Chiến dịch Blue Roof là một chương trình do Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (Federal Emergency Management Agency, hay FEMA) cung cấp thông qua Lực lượng Lục quân Hoa Kỳ (U.S. Army Corps of Engineers) dành cho chủ nhà và chủ khu đất đủ điều kiện. Chương trình này cung cấp các tấm lợp nhà tạm thời bằng nhựa màu xanh dương để giúp giảm thiệt hại thêm cho tài sản cho đến khi tiến hành sửa chữa lâu dài. Tấm nhựa màu xanh được lắp đặt bằng cách sử dụng các dải gỗ được gắn vào mái nhà bằng đinh hoặc vít. Chủ nhà/Chủ khu đất phải đồng ý cho phép một cách hợp pháp cho các nhà thầu của Lục quân Hoa Kỳ đi vào khu tài sản bằng cách ký vào một mẫu đơn Quyền hạn Thâm nhập (Right of Entry, hay ROE).

 

Hỏi: Quyền hạn Thâm nhập là gì?

Đáp: Quyền hạn Thâm nhập (Right of Entry, hay ROE) là một quy định pháp lý cho phép các nhân viên của lực lượng Lục quân tiếp cận khu vực tài sản của quý vị và đánh giá mức thiệt hại đến nhà cửa của quý vị. ROE cũng cho phép các nhóm được ký hợp đồng làm việc trên mái nhà của quý vị.

 

Hỏi: Làm thế nào để các chủ nhà, chủ khu đất hoặc người thuê nhà nhận được chương trình Blue Roof?

Đáp: Hãy gọi số 1-888-ROOF-BLU (1-888-766-3258) hoặc vào thăm trang mạng của Quận Jacksonville tại địa chỉ www.saj.usace.army.mil/BlueRoof để tìm một địa điểm hiện đang thu nhận mẫu đơn ROE này.

 

Hỏi: Cá nhân nào có thể nhận được chương trình Blue Roof?

Đáp: Chỉ những đương đơn hiện đang ở trong nhà chính của mình với những tấm lợp phủ nhựa đường tiêu chuẩn mới có đủ điều kiện để nhận được một tấm lợp nhà màu xanh dương tạm thời này. Các mái nhà bằng kim loại và nhà di động có thể được sửa chữa thực tế theo từng trường hợp cụ thể. Những mái nhà có thiệt hại theo cấu trúc hơn 50% không đủ điều kiện cho chương trình này.

 

Hỏi: Một mái nhà được sửa chữa trong bao lâu?

Đáp: Lực lượng Lục quân đang tiến hành chiến dịch này ở các quận hạt bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Lục quân sẽ hồi đáp cho những cá nhân nào đã hoàn thành mẫu đơn ROE nhanh nhất có thể. Mọi khu tài sản có mẫu ROE đã ký sẽ được đến thực hiện chiến dịch.

 

Hỏi: Nếu một ngôi nhà đang được cho thuê, người thuê nhà có thể ký tên vào mẫu đơn ROE không?

Đáp: Có, người thuê nhà có thể ký tên vào mẫu này, nhưng phải có một lá thư của chủ nhà cho biết người thuê nhà có quyền ký tên thay mặt cho chủ nhà.

 

(TIẾP THEO)

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Chiến Dịch Blue Roof – Trang 2

 

 

Hỏi: Công việc sửa chữa này sẽ được tính vào bảo hiểm của tôi hay không?

Đáp: Chủ nhà hoặc chủ khu đất hoàn toàn không phải trả phí. Tuy nhiên, quý vị nên liên hệ với công ty bảo hiểm của mình. Họ có thể muốn lập tài liệu về mức độ thiệt hại và hỗ trợ phần sửa chữa lâu dài.

 

Hỏi: Tuổi thọ của các tấm lợp nhà màu xanh dương sẽ bao lâu?

Đáp: Chất dẻo là vật liệu chống thấm nước, cường lực, được thiết kế để sử dụng trong 30 ngày. Chúng tôi khuyên các chủ nhà sắp xếp để sửa chữa mái nhà lâu dài trong vòng 30 ngày này nếu có thể.

 

###

 

Sứ mệnh của FEMA là hỗ trợ công dân và những phản ứng viên đầu tiên của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng ta cùng nhau xây dựng, duy trì và nâng cao khả năng chuẩn bị, bảo vệ chống lại, đáp ứng, phục hồi và giảm nhẹ tất cả các mối nguy hại khi chúng ta thuộc cùng một quốc gia.

 

Chương trình trợ giúp khắc phục thảm hoạ hiện đang có sẵn mà không cần quan tâm đến chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, trình độ tiếng Anh hoặc tình trạng kinh tế. Nếu quý vị hoặc người mà quý vị biết đã bị phân biệt đối xử, hãy gọi cho FEMA theo số gọi miễn cước phí là 800-621- FEMA (3362). Đối với người dùng TTY, hãy gọi vào số 800-462- 7585.

 

Chương trình trợ cấp nhà ở tạm thời của FEMA và các khoản trợ cấp cho các chi phí đi lại công cộng, chi phí y tế và nha khoa, chi phí mai táng và chôn cất không yêu cầu cá nhân phải nộp đơn xin vay từ cơ quan SBA. Tuy nhiên, những đương đơn xin nhận khoản vay từ cơ quan SBA phải nộp thông tin này cho các viên chức cho vay của cơ quan SBA để đủ điều điều kiện nhận được trợ giúp bao gồm tài sản cá nhân, sửa chữa hoặc thay thế phương tiện vận chuyển, và các chi phí di chuyển và lưu trữ.

Tags:
Cập nhật lần cuối